Orlik otwarty od 4 maja

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 4 maja otwarty będzie “Orlik” (boisko o sztucznej trawie i boisko tartanowe). Boiska o trawie naturalnej Stadionu Miejskiego z uwagi na rozpoczęte w kwietniu prace renowacji murawy będą jeszcze niedostępne. 

Na pierwszym tygodniu, od 4 maja Orlik” będzie otwarty WYŁĄCZNIE dla uczestników zajęć sportowych prowadzonych kluby Narew Choroszcz i Lambada Girls, czyli dla klubów, które realizują zadania zlecone przez Gminę Choroszcz. Od 11 maja będzie dostępny dla pozostałych chętnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z obiektu:

ZASADY KORZYSTANIA 

 • na Orliku w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 12 osób + obsługa obiektu i trenerzy klubowi (6 na boisku sztucznej trawy i 6 na boisku tartanowym)
 • obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na poszczególne boiska
 • nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boisk
 • nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC)
 • obowiązywać będzie nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach
 • będzie obowiązywać obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekt i przy wychodzeniu z nich
 • trzeba będzie korzystać z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na orliku
 • konieczne będzie zalecenie się do poleceń osób obsługujących “Orlik”, czyli pracowników M-GCKiS w Choroszczy
 • nie będzie możliwości przebywania na obiekcie osób niepełnoletnich bez opieki osoby pełnoletnie (nie dotyczy Klubów Piłkarskich)
 • rodzice dzieci, które będą korzystały z zajęć prowadzonych przez Kluby Piłkarskie nie mogą wejść na obiekt, mogą oczekiwać przed orlikiem – zalecamy więc spacer po parku 

REZERWACJA:

 • WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA POD NUMEREM 661 315 504
 • jedna rezerwacja to czas 45 minut spędzony na boisku (rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach)
 • pomiędzy poszczególnymi grupami będzie przerwa 15 minutowa
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
 • podczas wejścia na obiekt rezerwujący musi podać liczbę osób, które będą korzystały z poszczególnego boiska
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)
 • pierwszeństwo w dokonywaniu rezerwacji mają Kluby Sportowe z Gminy Choroszcz, które prowadzą szkolenie dzieci (Narew Choroszcz, Lambada Girls)
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji

GODZINY OTWARCIA:

 • poniedziałek – piątek 15:00 – 21:00 
 • sobota – niedziela – zamknięty 

M-GCKiS w Choroszczy