Kościół w Złotorii z dotacją Konserwatora Zabytków

Z przyjemnością informujemy, że Kościół pw. św. Józefa w Złotorii w gminie Choroszcz znalazł się pośród 55 zabytkowych obiektów, które w 2020 roku odzyskają dawny blask dzięki dotacjom przyznanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zołotoryjska świątynia otrzymała dotację na remont dachu, w kwocie 40 tys. zł.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2020 roku przyznał dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Kościół w Złotorii do takiego rejestru został wpisany w 1984 roku, pod nr. A-372z 27.12.1984.

Parafia św. Józefa w Złotorii została erygowana w 1919 roku przez Biskupa A. Karasia. Sam kościół zaś został zbudowany w latach 1919-1920, dzięki ks. Waleremu J. Nowosadko i prawdopodobnie przez niego pobłogosławiony 25 grudnia 1919 r. W latach 1995-2000, staraniem ks. prob. Zygmunta Urbana, został wykonany kapitalny remont dachu świątyni oraz elewacja zewnętrzna kościoła.

Kościół św. Józefa w Złotorii to obiekt drewniany, trójnawowy, o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, z dwiema bocznymi zakrystiami. Wnętrze świątyni podzielone jest dwoma rzędami słupów.

Od frontu obiektu wyraźnie widoczna jest wieża kościoła, która jest częściowo wtopiona w nawę z kruchtą w przyziemiu; zwieńczona jest blaszanym ostrosłupowym hełmem.

Dach jest dwukalenicowy, kryty dachówką i blachą, z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczona jest ostrosłupowym blaszanym hełmem z latarnią.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. mgr Bogusław Samsel.

Do parafii należą miejscowości: Złotoria, Złotoria-Kolonia oraz Babino. Liczba wiernych przekracza 800 osób.

Cieszę się, że sakralny obiekt z terenu naszej gminy otrzymał wsparcie konserwatorskie, dzięki któremu po 20 latach zostanie odremontowane pokrycie dachowe – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. To ważna renowacja, która na kolejne lata wspomoże lokalną społeczność. Ale chcę także zauważyć, że dotacja Podlaskiego Konserwatora Zabytków to także znaczące zauważenie złotoryjskiej świątyni – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. Dotacje były przyznawane były bowiem według określonych kryteriów, biorąc pod uwagę zarówno stan zachowania zabytku, jak i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego woj. podlaskiego. Niewątpliwie Kościół pw. Św. Józefa w Złotorii i Gmina Choroszcz w dziedzictwie regionu ma niebagatelny udział – konkluduje Burmistrz Wardziński.

UM