Gmina Choroszcz – wzorcowym miejscem retencji wód

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 20 maja br. gościł uczestników wyjątkowego spotkania, i w innej niż zwykle scenerii: malowniczo położony jaz w Złotorii w gminie Choroszcz był wizytowany przez Prezesa Wód Polskich – Przemysława Daca, senatora Mariusza Gromko, przedstawicieli podmiotów związanych z gospodarką wodną w regionie i kraju, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz włodarzy gmin ościennych: Krypna, Dobrzyniewa Dużego oraz Tykocina. Powód spotkania? Bardzo istotny: konieczna potrzeba retencji wód.
 

 

Jaz w Złotorii był przestrzenią, w której zorganizowano konferencję prasową. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, jako że na złotoryjski jaz wskazano jako na ten, który jest wzorcowym obiektem retencji korytowej.

Jaz w Złotorii to obiekt zbudowany z przeznaczeniem na przeprowadzanie nawodnień obszarów rolniczych. Jaz może piętrzyć wodę nawet przez 150 dni w roku (od 15 kwietnia do 20 września, z niewielką przerwą na sianokosy), do wysokości 2,6 m. W ten sposób obiekt pozwala „zgromadzić” nawet 220 tys. m³ wody, która następnie „rozlewając się” na obszar bezpośredniego nawadniania, obejmuje swym zasięgiem nawet 1 140 ha gruntów. Jaz w Złotorii w gminie Choroszcz, wraz z innymi 5 jazami na rzece Narew, tworzy Obiekt Hydrotechniczny Jazy Narwiańskie, które łącznie mogą nawodnić nawet 3 000 ha powierzchni rolniczej, głównie na terenach gmin: Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże oraz Krypno, a także na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. W ten sposób, dzięki jazom, regulowane są stosunki wodno-powietrzne, i dostosowywane do potrzeb rolnictwa w okresie wegetacji roślin.

A problem braku wody i konieczność znalezienia odpowiednich metod jej retencji, w ostatnim czasie jest szczególnie ważny, także w naszym kraju. Dlatego też spotkanie w Złotorii było okazją do przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie. Gmina Choroszcz może pochwalić się uruchomionym już programem dotującym przydomowe systemy gromadzenia wód opadowych – informujemy o tym TUTAJ. Pierwsze umowy już zostały podpisane. Codziennie też pracownicy choroszczańskiego magistratu odbierają telefony od mieszkańców wyraźnie zainteresowanych dotacją.

Podczas spotkania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało również, że za kwotę ponad 160 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat planuje zrealizować ponad 640 inwestycji poprawiających retencję wód na terenie całego kraju. Tylko w województwie podlaskim Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku chce wyremontować blisko 40 budowli piętrzących wody. Z kolei przedstawiciel rządu RP przedstawił plany retencji wód w skali kraju – i osiągnięcie kumulacji 15% średniorocznych odpływów rzecznych (obecnie poziom ten sięga 6,5%). 

W spotkaniu przy jazie w Złotorii, uczestniczyli: Przemysław Daca – prezes Wód Polskich, Mariusz Gromko – Senator RP, Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, Mirosław Markowski – dyrektor RZGW w Białymstoku, Andrzej Chodkiewicz – zastępca dyrektora RZGW w Białymstoku, Adam Aleksiejuk – dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku, Dariusz Zawadzki – zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, Jan Perkowski – starosta powiatu białostockiego, Marek Stankiewicz – wójt gminy Krypno, Wojciech Cybulski – wójt gminy Dobrzyniewo Duże oraz Mariusz Dudziński – burmistrz Tykocina.

UM