Nabór do klasy sportowej SP w Choroszczy

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do nowo tworzonego oddziału sportowego w klasach 4 o profilu piłka nożna dla chłopców oraz piłka siatkowa dla dziewcząt w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w roku szkolnym 2020/2021.

Terminy rekrutacji

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 29 maja bieżącego roku szkolnego – załącznik 
  2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów.
  3. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 25 czerwca bieżącego roku szkolnego; biorąc pod uwagę możliwości dostępu do lekarza, w indywidualnych przypadkach, termin składania zaświadczeń może zostać wydłużony.
  4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 26 czerwca 2020 roku.

 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji dla pojedynczych uczniów.