Burmistrz Choroszczy z absolutorium po raz 5. i po raz 2. – z wotum zaufania

Piąte z kolei absolutorium udzielone przez radnych miejskich Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, oraz po raz drugi wotum zaufania – oto jedne z ważniejszych informacji płynących z XV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Podsumowująca rok sesja odbyła się w Choroszczy 10 czerwca 2020 roku.

Choroszczańscy Radni Miejscy podjęli jednogłośną decyzję o udzielenie absolutorium Burmistrzowi, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, a wotum zaufania – po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Choroszcz za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania tego organu wykonawczego pod względem finansowym, w określonym przedziale czasu. Oznacza także brak zastrzeżeń do prowadzonej przez Burmistrza gospodarki finansowej oraz jest swoistym „zielonym światłem” do gospodarowania pieniędzmi publicznymi w kolejnym roku.

Choć jest to piąte już absolutorium udzielone mi od kiedy sprawuję funkcję Burmistrza Choroszczy i gdyby ktoś pytał, to nie – nie przyzwyczaiłem się jeszcze – żartuje Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński. Uzyskana aprobata cieszy za każdym, a lekka trema przed sesją nie ustępuje  – przyznaje włodarz Gminy Chroszcz. Współpraca z radnymi jest – mogę powiedzieć – wzorowa, ale absolutorium to ich opinia – jako przedstawicieli całej społeczności, i jest oceną mojej całorocznej pracy – dodaje. Jestem zadowolony z tego, że radni ufają mi i akceptują przyjętą przez nas strategię finansową i rozwojową gminy.

Rok 2019 pod względem inwestycji był rokiem udanym – wiele udało się zrealizować, jak choćby budowę świetlicy w Zaczerlanach, czy Przedszkola w Choroszczy, wykonaliśmy rewitalizację pl. Brodowicza, zbudowaliśmy nowe odcinki dróg, np. na trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski, czy ul. Słoneczną w Porosłach – wylicza Burmistrz Wardziński. Wiele kontraktów i umów wówczas podpisaliśmy i kontynuujemy je obecnie – są to choćby Bulwary Sienkiewicza w Choroszczy czy budowa szeregu dróg w mieście jak na przykład ul. 3 Maja wraz z Chabrową, Rumiankową i Konwaliową. Nasza gmina od kilku dobrych lat zmienia się, co doskonale widać i odczuwają to mieszkańcy. I taki trend – ku rozwojowi jakości życia zamierzamy w Gminie Choroszcz kontynuować. Dlatego tym bardziej cieszę się, że radni – poprzez absolutorium i wotum zaufania dali mi „zielone światło” do utrzymania osiągniętego tempa rozwoju – konkluduje na koniec Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, tuż po otrzymaniu absolutorium otrzymał bukiet kwiatów oraz zebrał gratulacje od radnych, współpracowników oraz przybyłych na sesję gości.

UM