Zmiany w Radzie Miejskiej w Choroszczy

Pan Piotr Paweł Dojlida, po 20-miesięcznej przewie, dołączył do grona radnych miejskich w Choroszczy. Zastąpił w tej funkcji Panią Wiolettę Kowieską, która w pierwszych miesiącach 2020 roku złożyła mandat radnej. Uroczyste podziękowanie za pełnienie samorządowej funkcji, a także zaprzysiężenie nowego radnego odbyło się w czwartek 30 lipca 2020 roku podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

Pani Wioletta Kowieska funkcję radnej Rady Miejskiej w Choroszczy sprawowała w latach 2014-2018 i wówczas też zasiadała w Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, oraz w latach 2018-2020. Do Rady Miejskiej w Choroszczy została wybrana głosami wyborców z okręgu nr 12.

Na początku roku 2020 W. Kowieska złożyła mandat radnej. W tej sytuacji należało rozpisać wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy.

Proces ten odbył się wiosną br. 21 czerwca 2020 roku Miejska Komisja Wyborcza w Choroszczy stwierdziła wybór na radnego Pana Piotra Pawła Dojlidę, a komisarz wyborczy potwierdził ten fakt swoim obwieszczeniem w dn. 22.06.2020.

Niespełna miesiąc później, na najbliższej – XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 30.07.2020 odbyło się zaprzysiężenie nowego radnego. Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, po wysłuchaniu hymnu państwowego oraz Hejnału Choroszczy. Po wręczeniu Panu Piotrowi Dojlidzie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – Grzegorza Gabriana zaświadczenia o powołaniu na radnego, P. Dojlida odczytał uroczyste ślubowanie. Od tego momentu Rada Miejska w Choroszczy ponowie obraduje w składzie 15-osobowym.

Pan Piotr Paweł Dojlida doświadczenie w pracy samorządowej na rzecz Gminy Choroszcz posiada od wielu lat. Zasiadał w Radzie Miejskiej w Choroszczy w latach: 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014; 2014-2018, w tym przewodniczył radzie w latach 2006-2010 oraz 2010-2014. Do Rady Miejskiej w Choroszczy „powrócił” po niespełna 2-letniej przerwie.

Ustępującej p. Wioletcie Kowieskiej Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys podziękowali za laty pracy na rzecz Społeczności Gminy Choroszcz: za obowiązkowość, profesjonalizm oraz obywatelską troskę i zaangażowanie prezentowane podczas sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nowemu radnemu – p. Piotrowi Dojlidzie życzono z kolei prorozwojowych decyzji wzmacniających Gminę Choroszcz.