Kultura

Podlaska Marka – oddaj głos na partnerów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu

W tym roku w plebiscycie Podlaska Marka biorą udział autorzy przedsięwzięć, z którymi współpracuje nasza instytucja. Są to Festiwal z Wiejskiego Podwórza, który odbywa się w Czeremsze oraz spektakl „Hobbit” zrealizowany przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku. Zachęcamy do oddania głosu na te pozycje. To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę i oddać głos
FESTIWAL Z WIEJSKIEGO PODWÓRZA – (oddaj głos)
HOBBIT – (oddaj głos)
Głęboko wierzymy że te przedsięwzięcia są godne miana Podlaskiej Marki Roku.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od 14 lat przez Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów.
W ciągu ostatniej dekady w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak np.: Mlekovita, Polmos, Pronar, ale również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.
Otrzymanie tytułu Podlaskiej Marki Roku nie wynika z wysokości sprzedaży, czy z liczby zatrudnionych pracowników, ale z wysokiej jakości i unikatowych walorów wytwarzanych produktów. Podlaska Marka przyznawana jest więc najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji – województwo podlaskie.
Laureatów wskazują – niezależnie od siebie – kapituła konkursu, składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych (wyłaniająca siedmiu nagrodzonych) oraz konsumenci, wybierający jednego zwycięzcę w głosowaniu internetowym.
Udział w konkursie to same korzyści – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo konkursu oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu, dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona – najlepszych podlaskich produktów.