„Grypoodporni 65+” w Choroszczy w 2020 roku

Gmina Choroszcz we wrześniu 2020 roku ruszyła z 11. edycją Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”. Tym razem z bezpłatnych szczepień będzie mogło skorzystać ok. 300 mieszkańców. To więcej niż w latach ubiegłych. Szczepienia i zapisy na nie – planowane są na II połowę września, w zależności od dostawy szczepionek i będzie realizować je Przychodnia Medicus s.c. NZOZ w Choroszczy, która została wyłoniona jako wykonawca świadczenia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Program „GRYPOODPORNI 65+” skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Choroszcz, będących w wieku po 65. roku życia. Program zakłada wykonanie wśród tych osób całkowicie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej. Szczepienia będą poprzedzone badaniami medycznymi wykluczającymi ewentualne przeciwwskazania do podania szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych. Mając na uwadze trudną sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19, szczepienia będą przeprowadzane w stosownym reżimie sanitarnym.

Koszty Programu „GRYPOODPORNI 65+” na terenie gminy Choroszcz w całości pokrywa samorząd, co oznacza, że diagnozowane osoby nie ponoszą żadnych wydatków związanych z realizacją Programu. Uczestnicy-beneficjenci zdobędą wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące profilaktyki tej choroby. Po 14 września 2020 roku będzie prowadzona edukacja i konsultacje lekarskie w zakresie grypy, a po tym etapie – szczepienia; będą one wykonywane do wyczerpania szczepionek. W obecnej edycji, z programu ma szansę skorzystać więcej mieszkańców niż w latach ubiegłych, bowiem pula środków przeznaczonych na ten cel przez Gminę Choroszcz jest niemal dwukrotnie wyższa niż w latach ubiegłych, i wynosi 15 tys. zł.

Program „GRYPOODPORNI 65+” jest inicjatywą Urzędu Miejskiego w Choroszczy, który od lat włącza się w Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. W 2019 roku Burmistrz Choroszczy został uhonorowany nagrodą i tytułem Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy: To ważne wyróżnienie – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Bardzo się cieszę, że nasze wieloletnie starania w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców zostały dostrzeżone także w skali kraju – dodaje. Najważniejsze jednakże nasze zaangażowanie daje bezpośrednie efekty tu – lokalnie, na miejscu i ma pozytywny wpływ na naszych mieszkańców. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy zmagamy się z wciąż nierozpoznanym koronawirusem COVID-19 – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny „GRYPOODPORNI 65+” na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65. roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2; www.choroszcz.pl; e-mail: urzad@choroszcz.pl; tel. 85 713 22 00; fax 85 719 18 39;

Warto wiedzieć:

Grypa jest chorobą zakaźną, która – nieleczona – może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki, jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa liczba zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.

Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np. przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układów: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:

  • nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
  • infekcje w czasie sezonu grypowego,
  • wiek, tj. dzieci do 15 roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,
  • bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
  • ciąża,
  • choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
  • pora roku,
  • niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
  • przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
  • bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku.

Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Do Programu „GRYPOODPORNI 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie będzie decydował lekarz.

Zaszczep się razem z nami i bądź GRYPOODPORNY!