Weź udział w Spisie Rolnym 2020

Informujemy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Jest on badaniem prowadzonym przez instytucję państwową – Główny Urząd Statystyczny, i jest badaniem, które pozwala uzyskać całościowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są bardzo potrzebne: pozwalają ocenić stan naszego rolnictwa – pokazać jego zasoby, ale i bolączki i na tej podstawie móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Dlatego zapraszamy i zachęcamy: weź udział w Spisie!

Ilustracja do artykułu x0x0.png.pagespeed.ic.juHsvbwnnd.webp

 

Możemy to zrobić na 3 sposoby:

1) w drodze SAMOSPISU

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

Aplikacja ta umożliwia uwierzytelnianie użytkownika danego gospodarstwa poprzez:

  • Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
  • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
  • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e-wniosku ARiMR),
  • Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu: 22 279 99 99 – tu dyżurują konsultanci, którzy służą pomocą i wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane ze Spisem.

W tym miejscu prosimy młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Choroszcz: 85 713 22 05 lub e-mailowo: gbs@choroszcz.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu, można:

2) spisać się PRZEZ TELEFON, dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję: „Spisz się przez telefon” – tu dyżurują konsultanci, którzy służą pomocą i wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane ze Spisem;

3) spisać się w siedzibie Urzędu Gminy Choroszcz. Zorganizowaliśmy w tym celu specjalne stanowisko spisowe. Znajduje się ono w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Stanowisko jest udostępniane całkowiecie bezpłatnie.

Stanowisko jest czynne w dn. 01.09.-30.11.2020 w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu, czyli od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, prosimy osoby, które chcą skorzystać ze stanowiska spisowego w UM Choroszcz, aby umawiały się na spotkanie telefonicznie: 85 713 22 05 lub e-mailowo: gbs@choroszcz.pl.

Można skorzystać również z pomocy pracowników gminy przy wypełnianiu formularza: Urząd Miejski w Choroszczy oferuje pomoc pracowników Gminnego Biura Spisowego: tel. 85 713 22 05, e-mail: gbs@choroszcz.pl.

Wszelkie dane przekazane w Spisie są bezpieczne!

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej (na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). A osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej: rachmistrzowie, zanim przystąpią do pracy, pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie, przed komisarzem spisowym pisemnie przyrzekają, że będą wykonywać swoje prace z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowają w tajemnicy wobec osób trzecich.

Odpowiedzi udzielone w Spisie są bardzo ważne, bo zdecydują o przyszłości polskiego rolnictwa.

Dlatego: #SpiszmySięJakNaRolnikówPrzystało, bo #LiczySięRolnictwo!

UM