103 rocznica założenia POW w Choroszczy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 7 października symbolicznie uczciło 103 rocznicę założenia Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy. Znicze złożyli dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński oraz prezes TPCH Józef Waczyński wraz z członkinią.

Polska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja wojskowa działająca w latach 1914-1921, początkowo na terenie Królestwa Polskiego, potem także w Rosji i innych ziemiach zaboru rosyjskiego oraz na terenie zaboru austriackiego. Związane z nią były luźno Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego a także Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska oraz Polska Organizacja Wojskowa Litwy Kowieńskiej.