Gmina Choroszcz wspiera uczniów w zajęciach on-line

Uczniowie ze szkół Gminy Choroszcz: z SP w Złotorii oraz SP w Choroszczy zostaną doposażeni w niezbędny sprzęt do zdalnej nauki. Gmina Choroszcz ponownie wspiera uczniów wykluczonych cyfrowo i nieodpłatnie wypożycza im komputery. Sprzęt komputerowy pochodzi z programów #zdalnaszkoła i „Zdalna Szkoła+” Centrum Projektów Polska Cyfrowa. A jeśli potrzeby będą większe, Gmina Choroszcz jest także w stanie wspomóc uczniów sprzętem pochodzącym z zasobów pracowni komputerowych choroszczańskich placówek oświatowych. Rekrutacja do programu pomocowego rusza do środy 28 października br.

Dominująca na świecie, także i w Polsce pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 determinuje nasze codzienne zachowania i wszystkich nas obliguje do przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Odczuwa to również szkolnictwo, które od 26 października br. zostało ponownie przeniesione do trybu pracy on-line. Nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie – zamiast w szkolnych klasach, zasiadają przed monitorami komputerów w swoich domach. Niestety, część z nich nie posiada sprzętu zupełnie lub musi dzielić go z równolegle uczącym się rodzeństwem; utrudnia to lub wręcz uniemożliwia realizowanie nauki w trybie zdalnym. Przed takim problemem, jeszcze wiosną tego roku, stanęła Gmina Choroszcz, ale tak jak wtedy, tak i obecnie od razu załączała działać.

Już od początku kwietnia br. Gmina Choroszcz zawnioskowała o sfinansowanie zakupu komputerów dla uczniów ze swojego terenu, którzy nie posiadają odpowiedniego oprzyrządowania umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Udało się. Z programu #zdalnaszkoła i „Zdalna Szkoła+” Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zostały zakupione laptopy. Jeżeli nawet obecnie zaoferowana liczba sprzętu będzie niedostateczna, Burmistrz Choroszczy zdecydował, że w tym czasie, kiedy szkoły nie funkcjonują w tzw. normalnym trybie, a edukacja odbywa się on-line, również stojący bezużytecznie w salach sprzęt komputerowy może być spożytkowany i wypożyczony uczniom, którzy tego potrzebują.

Kiedy tylko pojawiły się możliwości dotacji, natychmiast zgłosiliśmy swój akces – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. A gdyby to, co udało na się nam pozyskać nie wyczerpywało potrzeb naszych uczniów, jesteśmy gotowi skorzystać ze sprzętu, który w obecnej chwili stoi bezużyteczny w pustych dziś salach komputerowych naszych placówek edukacyjnych – dodaje. W ten sposób potrzebującym uczniom z naszej gminy dostarczymy narzędzia, których im brakuje. Dzięki temu ich nauka on-line w czasach epidemii będzie łatwiejsza, a w wielu przypadkach po prostu możliwa – podsumowuje włodarz Gminy Choroszcz.

Potrzeby w zakresie dostępności do sprzętu uczniów Gmina Choroszcz ma rozpoznane – rodzice zgłaszają je nauczycielom lub dyrektorom szkół. Obecnie trwa nabór Wniosków o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu komputerowego. Wnioski są dostępne na stronach internetowych szkół na terenie Gminy Choroszcz. Można je składać elektronicznie na: oswiata@choroszcz.pl lub opcjonalnie do Dyrektorów szkół od 28 października br. Nabór wniosków ma tryb ciągły.

Wsparciem z Gminy Choroszcz objęte są rodziny, których dzieci są uczniami szkół uczęszczających do placówek na terenie gminy Choroszcz; rodziny te oświadczają, że nie mają możliwości zabezpieczenia sprzętu do nauki on-line swoim pociechom. Komputery są nieodpłatnie wypożyczane na czas zdalnej nauki w związku z pandemią koronawirusa Sars-CoV-2. Wraz z powrotem systemu edukacji na tzw. normalny tryb, komputery wrócą do macierzystych placówek. Wszelkie zasady wypożyczenia sprzętu, a także odpowiedzialności za niego, szczegółowo opisuje Regulamin użyczenia sprzętu, dostępny na stronach internetowych choroszczańskich szkół.

Projekty #zdalnaszkoła oraz „Zdalna Szkoła+” zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sytuację szkolnictwa związaną z  wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem Sars-CoV-2.

Wartość sprzętu komputerowego, jaki Gmina Choroszcz przeznaczy na wsparcie uczniów wykluczonych cyfrowo na swoim terenie to blisko 135 tys. zł.