XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 13.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na obowiązującą w całym kraju czerwoną strefę, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie gminy Choroszcz na rok 2020
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Choroszczy
6. Zapytania i wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad