Zdrowie

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • – miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
  • – przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
  • – uzyskały dwa ujemne wyniki badania na koronawirusa, a od wykonania ostatniego badania minęło minimum 14 dni,
  • – są w wieku 18-60 lat,
  • – nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
  • – spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

Przed wizytą w RCKiK w Białymstoku prosimy o kontakt telefoniczny: 85 7456301, 85 7456311, 857456345