Artykuł sponsorowany

Spółdzielnia poszukuje Prezesa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Choroszczy
ogłasza nabór na stanowisko
Prezesa Zarządu

Wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne, menadżerskie, prawnicze lub ekonomiczne,
– minimum 4 lata na stanowisku kierowniczym
– znajomość prawa administracyjnego, spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
– umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

Aplikacja powinna zawierać:
– CV wraz ze zdjęciem i klauzurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
– odpis dyplomu, uprawnień zawodowych, kserokopie dodatkowych uprawnień, odbytych kursów, szkoleń itp.,
– oświadczenie o niekaralności, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert osobiście, wysłanie na adres e-mail smlwch@wp.pl lub listownie w administracji SML-W, ul. Powstania Styczniowego 6D, 16-070 Choroszcz w terminie do dnia 20.01.2021.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY