Przedszkole w Choroszczy z „Dobrym startem”

Odkładać pieniądze do skarbonki, budować roboty, oszczędzać prąd i wodę, segregować śmieci, uczyć się pokory, odpowiedzialności, zasad fair play, zwinności i działać jak drużyna – już w przedszkolu? Tak! W taki dobry, ba: wyśmienity start wyposażyła najmłodszych Gmina Choroszcz.

W ramach „Dobrego startu” wszystkie dzieci – w duchu równości szans i niedyskryminacji, niezależnie od statusu majątkowego i pochodzenia rodzin, płci, poznawały tajniki:

– akademii piłkarskiej – która pozwoliła odkryć nowe pasje, rozwijając najmłodszych nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń, dzieci opanowały podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznały zasady gry w piłkę nożną: nauczyły się prowadzenia, przyjęcia i czucia piłki, a także strzałów na bramkę. Nauce towarzyszyły zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość, koordynację ruchową, ale także zasady fair play i współpracę w grupie. Wszystko przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, dlatego trening był tak potrzebnym wysiłkiem fizycznym i dawał satysfakcję psychiczną. W zajęciach uczestniczyło 8 11-osobowych grup; każda odbyła 40 godzin zajęć w roku, czyli łącznie w ramach projektu przeprowadzono 320 godzin zajęć;

– matematyki – które stymulowały aktywność najmłdszych w kierunku nauki przez zabawę przy użyciu licznych pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu, m.in. liczydeł, liczb magnetycznych, kart pracy, gier planszowych i tabletów czy klocków. Dzięki nim najmłodsi uczyli się umiejętności matematyczno-logicznych, logicznego myślenia, podstawowych pojęć matematycznych. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym zdobywać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię. W zajęciach uczestniczyło 13 10-osobowych grup, każda przeszła 40 godzin zajęć; łącznie przeprowadzono 520 godzin zajęć;

– robotyki – która rozwijała w dzieciach zdolności informatycznego, logicznego i kreatywnego myślenia – samodzielnego poszukiwania najlepszych rozwiązań danego zadania. Dzieci budowały roboty oraz, korzystając z tabletów, programowały ich ruchy. Poznając zasady działania prostych maszyn, w ciekawy sposób – za pomocą zabawy przyswajały zagadnienia z matematyki, biologii, elektroniki czy fizyki. W zajęciach uczestniczyło 13 6-osbowych grup, z których każda odbyła 50 godzin zajęć w roku; łącznie przeprowadzono 650 godzin dodatkowych zajęć;

– przedsiębiorczego przedszkolaka – czyli spotkań, podczas których dzieci poznały podstawy małej ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia uczyły jak należy oszczędzić, np. wodę, energię elektryczną, żywność, papier, a także pieniądze, jak być odpowiedzialnym za własność prywatną i cudzą. Kształtowały kreatywność, przedsiębiorczość i samodzielne dokonywanie wyborów oraz poczucie własnej wartości. Na efekty nie trzeba było długo czekać: gdy w łazience przedszkolnej ktoś zostawia niezakręconą wodę albo nie gasi światła, dzieci nie tylko przypominają o tym głośno, ale też same poprawiają niewłaściwe postawy rówieśników i dorosłych, zarówno w przedszkolu, jak i w domu. W zajęciach brało udział 13 10-osoobowych grup, każda zrealizowała po 20 godzin zajęć w roku, czyli łącznie 260 godzin;

– szach – „królewskiej gry”, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi: nawet w najmłodszych uczniach pozwoliła rozwijać pamięć, wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauczyła także cierpliwości, wytrwałości i opanowania. Szachy uczą pokory i odpowiedzialności: młody adept wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne i potrafi stosować w życiu zasadę „fair play”. W zajęciach uczestniczyło 13 6-osobowych grup, z których każda obyła 40 godzin zajęć w roku; łącznie 520 godzin.

W ramach „Dobrego startu” również nauczyciele mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną.

Czy nowe umiejętności przydadzą się w przyszłości?

Dzieci, rodzice i nauczyciele nie mają wątpliwości, że tak. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, reagowały na nie entuzjastycznie, nie mogły wprost doczekać się na kolejne spotkanie, dopytując kiedy odbędzie się ponownie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem: dzieci z radością i chętnie się uczyły: zapamiętywanie nowego materiału nie sprawiało im trudności, jako że spotkania były prowadzone w atmosferze radosnej zabawy, przy wykorzystaniu rozmaitych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, m. in.: robotów edukacyjnych, tabletów, laptopów, liczydeł, gier planszowych, szachów, kart pracy. Najmłodsi przyswajali więc wiedzę z łatwością i najlepiej jak to możliwe: nie zdając sobie z tego sprawy.

Spotkania w przedszkolakach rozbudziły także głód wiedzy. Rodzice dostrzegają, że dzieci stały się nie tylko odważniejsze, ale polubiły też uczenie się i poznawanie nowych umiejętności. Stały się kreatywne i bardziej samodzielne: zaczęły same sobie organizować aktywności, szybciej nawiązują bliższe kontakty z rówieśnikami. U części dzieci – jak zauważają nauczycielki – rozwinął się gen przedsiębiorczości: dzieci szybko łączą rozmaite, często odległe fakty, szybciej liczą, kalkulują, szacują, przejawiają większą inicjatywę. Zajęcia były okazją kształtowania postaw proaktywnych, które z pewnością będą procentować w przyszłości – w dalszej edukacji i w dorosłym życiu. Świadczą o tym spostrzeżenia, iż dzieci zaczynają się zastanawiać nad kwestiami, o których dorośli z nimi nie rozmawiają. Stały się bardziej odpowiedzialne: zaczęły bardziej dbać o pożyczone rzeczy – zabawki czy książki. Oszczędzanie, ograniczenie wydawania pieniędzy na niepotrzebne przedmioty czy odkładanie pieniędzy do skarbonek – jest normą.

„Dobry start” uświadomił dorosłym – zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, iż dzieci potrzebują takiej współczesnej edukacji: atrakcyjnej i przydatnej. Projekt pozwolił przełamać obawy i przekonania, iż najmłodszych nie da się nauczyć przedsiębiorczości, zagadnień z zakresu ekonomii, gry w szachy itp. Po zakończeniu działań, Przedszkole w Choroszczy chce kontynuować zajęcia dające wszystkim tak dobry start.

Zdjęcia na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy