Miasto i Gmina

W Choroszczy powstanie pracowania konserwacji zabytków

Mimo zimowej aury, trwają prace w budynku na terenie przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. W ramach projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” powstanie w nim nowoczesna pracownia konserwacji zabytków, która zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt, by móc prowadzić badania i prace konserwatorskie.

Dr Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych, firmą JL Sp. z o. o. i prace już ruszyły pełną parą.
 
Projekt realizowany jest z Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno – Archeologiczne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku