Oliszki – utrudnienia w ruchu

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z budową drogi powiatowej w miejscowości Oliszki, od dnia 18.01.2021 roku na trasie będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu.

W pierwszym etapie będzie wykonywana wycinka drzew oraz roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi powiatowej w Oliszkach realizowana jest jako zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz)”. Wartość inwestycji to blisko 980 tys. zł, wysokość uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wkład własny Gminy Choroszcz wynoszą w równym stopniu ponad 480 tys. zł.

Po zakończeniu inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię, w drodze powstanie sieć kanalizacji deszczowej skutecznie odprowadzająca wody opadowe; całość zostanie uporządkowana, a także zostaną wybudowane chodniki dla pieszych oraz zjazdy na przyległe posesje.

Koniec inwestycji przewidziany jest do końca 2021 roku.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Powstałe niedogodności to początek ograniczeń. Niemniej jednak wierzymy, że po zakończeniu inwestycji, nowy szlak komunikacyjny będzie cieszył mieszkańców miejscowości oraz gości odwiedzających Gminę Choroszcz.