KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Złote Gody w Gminie Choroszcz w 2021 roku

Złote Gody to wspaniały Jubileusz. W polskiej tradycji święto to celebrowane jest szczególnie uroczyście – jest nie tylko wyjątkowym wydarzeniem o charakterze rodzinnym, ale także ma godną oprawę państwową: Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP specjalne medale i powinszowania. Również Gmina Choroszcz obchodom Złotych Godów nadaje szczególne znaczenie: podczas uroczystych spotkań z Burmistrzem Choroszczy, Jubilaci otrzymują odznaczenia państwowe i gratyfikacje przygotowane przez samorząd. Niestety, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia od roku wybijają nas z utrwalonego rytmu, zmieniają nasze codzienne przyzwyczajenia i każą rewidować przyjęte ścieżki postępowania. W związku z tym Jubileusz Złotych Godów w 2021 Gmina Choroszcz jest zmuszona przeprowadzić w innej formie niż dotychczas: uroczystości będą miały charakter zdecydowanie bardziej spersonalizowany.

W Gminie Choroszcz Jubileusz Złotych Godów ma swoje stałe – i dodajmy: zacne miejsce. Gmina również w 2021 roku jest do tych uroczystości przygotowana, jednak mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, obowiązujące obostrzenia sanitarne, ale przede wszystkim kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, nie chcąc narażać Jubilatów na niepotrzebne ryzyko zachorowania, wyszła z niecodzienną, ale dostosowaną do obecnych warunków społeczno-zdrowotnych, propozycją: poprosiła Pary obchodzące Złote Gody w latach 2018, 2019 i 2020 o rozstrzygnięcie i zdecydowanie, czy wolą, aby Jubileuszowy Medal, a także Powinszowania otrzymać:

  • drogą pocztową, czy
  • być gośćmi Burmistrza Choroszczy i odebrać odznaczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, czy też
  • Jubilaci wolą, aby Burmistrz Choroszczy odwiedził ich osobiście i wręczył przygotowane ordery.

Gmina Choroszcz poprosiła Złotych Małżonków o zastanowienie się nad najbardziej preferowaną formą przekazania gratyfikacji i wskazanie dogodnej ścieżki ich doręczenia.

Wykluczam sytuację, że ze Złotych Godów w Gminie Choroszcz moglibyśmy zrezygnować – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Tym bardziej, że na ten zacny Jubileusz jesteśmy przygotowani i w tzw. normalnych warunkach, cieszylibyśmy się móc gościć Szanownych Jubilatów podczas tradycyjnego uroczystego spotkania – dodaje. Wierzę, że mimo uciążliwości obecnej – wyjątkowo trudnej sytuacji – Złote Pary zechcą przyjąć nasze zaproszenie i pamiątkę tego ważnego dnia spędzić wspólnie z nami – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Po podjęciu dogodnej decyzji, Gmina Choroszcz prosi zacnych Jubilatów o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – p. Krzysztofem Wiszowatym (tel. 85 713 22 08) – do dnia 15.03.2021 r., aby gmina mogła przygotować się do jak najlepszego spełnienia woli Jubilatów Złotych Godów.