KomunikatyMiasto i Gmina

Konieczna wymiana podliczników po okresie legalizacji

Przypominamy o legalizacji podlicznika do podlewania

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji, co 5 lat podliczników wody pobieranej na potrzeby gospodarcze min. podlewanie ogrodów itp.

W związku z tym każdy z odbiorców, którym wygasł okres legalizacji podliczników zobowiązany jest do ich wymiany.

Termin do wykonania prac to 30.03.2021 r.

Mają Państwo możliwość zakupu podlicznika radiowego (po uzgodnieniu z działem technicznym ZECWiK) bądź zwykłego.

Dodatkowo kontrahent posiadający zwykły podlicznik obowiązany jest podawać do 20 marca, 20 czerwca, 20 września oraz 20 grudnia stan podlicznika/ów.

Niedopełnienie powyższych wskazań skutkować będzie brakiem uwzględnienia podlicznika/ów przy rachunku za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Podlicznik musi być zaplombowany !!!

W sprawach dotyczących przedmiotowej sprawy prosimy o kontakt z działem technicznym ZECWiKu w Choroszczy. Telefon: (85) 719-11-08

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy