Miasto i GminaWydarzenia

Sprzątanie Doliny Narwi już jutro!

Nagle nad Narwią zmienił się krajobraz. Dzikie i ustronne miejsca wzbogacają liczne mini wysypiska odpadów, oczarowani nadnarwiańską przyrodą turyści znaczą szlaki wachlarzem śmieci. Podobnie jak w zeszłym roku zbieramy się na wspólne sprzątanie. W akcję włączyła się Gmina Choroszcz przekazując worki i rękawice oraz zapewniając odbiór odpadów. Akcja odbędzie się w sobotę 20 marca – zbiórka w Pańkach (przy drodze na jaz) o godz. 11:00

Organizatorzy

STRONA WYDARZENIA W PORTALU FACEBOOK