Wydarzenia

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Matki

 Panu Marianowi Kosakowskiemu
– Radnemu Rady Miejskiej w Choroszczy

 

składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy
Centrum Usług Wspólnych
w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego

Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy