KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Wybory uzupełniające w gminie Choroszcz – 16 maja

Informujemy, że Wojewoda Podlaski w dn. 12 kwietnia br. zmienił swoje zarządzenie (nr 14/2021) dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu wyborczym nr 4, w tym najważniejsze, czyli datę wyborów, którą ustalił na niedzielę 16 maja 2020 roku. Wraz z tym, modyfikacjom ulega kalendarz wyborczy związany z tym procesem. Szczegółowe informacje w tym zakresie przestawiamy poniżej.


W związku z przesunięciem uprzedniej daty (wyznaczonej na dzień 25.04.2021), zmianie ulegają również terminy poszczególnych czynności kalendarza wyborczego. Szczegóły w tym zakresie przedstawia tabela poniżej:

l.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności
1. do 7 maja 2021 r – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
2. do 11 maja 2021 r. – zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosownia korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
3. 14 maja 2021 r.,
godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

4. 15 maja 2021 r.  – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
5. 16 maja 2021 r.,
godz. 7.00-21.00
– przeprowadzenie głosowania

Pełną treść Zarządzenia Nr 42/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy, publikujemy tutaj.