KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Przyjemne z Patronami obcowanie

Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kard. Stefan Wyszyński i Konstytucja 3 Maja – oto bohaterowie ustanowieni przez Sejm RP patronami roku 2021. Na wiosnę Choroszcz przygotowała przyjemne z nimi obcowanie.

Podczas posiedzenia 27 listopada 2020 r. Sejm RP ustanowił patronów na 2021 rok. Szczególnym wyróżnieniem uhonorował: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 ustanowił również Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Izba polskiego parlamentu uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci przypadają właśnie w 2021 roku, odpowiednio: 3 sierpnia i 28 maja. W sejmowej uchwale podkreślono, że kard. S. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu, który występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej, a także bronił polskiej kultury.

Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin pisarza, przypadającą 12 lub 13 września. Stanisława Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki, autor m.in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida (24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach) Izba uhonorowała również tego wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela oraz artystę sztuk pięknych. C. K. Norwid w swej twórczości odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, ale był też odważnym nowatorem. Jego najważniejsze dzieła to: „Klaskaniem mając obrzękłe prawice…”, „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Vade-mecum”, „Promethidion”, „Czarne kwiaty. Białe kwiaty”.

Kolejnym patronem roku 2021 – w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie urodzin (22 stycznia 1921 roku) – został Krzysztof Kamil Baczyński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. 23-letni K.K. Baczyński zginął w Pałacu Blanka czwartego dnia Powstania Warszawskiego (04.08.1944 r.). Pozostawił po sobie m.in. następujące utwory: „Zamkniętym echem”, „Dwie miłości”, „Modlitwa”, „Wiersze wybrane”, „Arkusz poetycki Nr.1”, „Śpiew z pożogi”, „Śpiew z pożogi”.

Patronem 2021 roku został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Głęboko związany z losem pokolenia wojennego, był on bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Najpopularniejsze dzieła T. Różewicza to m.in.: „Kartoteka”, „Ocalony”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja”.

Sejm RP przyjął również uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. W 1791 r. Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego najwyższym aktem wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Ustawa Rządowa Sejmu Czteroletniego z tego okresu, pierwsza w Europie i druga na świecie, była wyrazem głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu, oraz Biblioteka w Choroszczy – z tej okazji z patronami roku 2021 wydało kalendarz,zaś z okazji przypadającego 23 kwietnia – Światowego Dnia Książki oraz Praw Autorskich – chcąc upamiętnić i przybliżyć mieszkańcom te sławne osobowości i ich dzieła wraz z treścią Konstytucji 3 Maja – na placu dr. Zygmunta Borowicza przy pięciu ławeczkach znalazły się zabezpieczone przed deszczem, karty z fragmentami dzieł patronów i fragmenty Konstytucji 3 Maja; przy każdej ławeczce – inne fragmenty. Dodatkowo, w przestrzeni placu, na czarnych kubikach ekspozycyjnych, pojawiły się portrety patronów.  

Zapraszamy do odwiedzenia pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy i do zagłębienia się w lekturę. Fragmenty dzieł patronów – pisane poezją czy prozą, to ich wypowiedzi, komunikaty. Życzymy, by zainspirowały Państwa do refleksji – zupełnie niezobowiązująco lub wręcz przeciwnie: głęboko i w sposób w pełni zaangażowany. Zapraszamy do Choroszczy, by się o tym osobiście przekonać!

Pandemia sprawiła, że ludzie rzadko zatrzymują się na dłuższe siedzenie, w zależności od natężenia ruchu wokół ławek, codziennie pracownik MGCKiS lub Biblioteki dezynfekuje karty, dodatkowo przypominamy, że po każdorazowym zetknięciu się z obcymi przedmiotam należy umyć dokładnie dłonie.

Tekst : UM/BP
Foto : PK