Edukacja

Indeks na Politechnikę Białostocką jeszcze przed maturą

To szansa, której maturzyści nie mogą przeoczyć. Wydziały Politechniki Białostockiej zorganizowały aż cztery konkursy, w których nagrodą jest indeks na studia. Udział w nich może zapewnić wstęp na wymarzony kierunek jeszcze przed egzaminem maturalnym. Wszystkie konkursy zostaną rozstrzygnięte w terminie do kwietnia 2016 r.

W konkursach o indeks mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści konkursu uzyskają prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku z pominięciem konkursu świadectw, który obowiązuje w procesie rekrutacji. Zwycięzcy zobowiązani będą jednak do zapisania się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata, a także do zdania dodatkowego egzaminu z rysunku – w przypadku gdy jest wymagany. To wszystko w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na Politechnikę Białostocką w 2016 roku.

Konkurs „Matematyka stosowana” http://signum.pb.bialystok.pl/konkurs/

W konkursie „Matematyka stosowana” nagrodą jest indeks na dowolny kierunek prowadzony na Politechnice Białostockiej. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, które powinny zarejestrować się najpóźniej do 22 stycznia 2016 r. Od chwili rejestracji uczestnicy otrzymają dostęp do przykładowych zadań i będą mogli przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Etap I (4-11 marca 2016 r.) będzie polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika), który sprawdzi umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Etap II będzie polegał na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych wydziałach PB.

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się pierwsza edycja tego konkursu. Organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB.

Harmonogram konkursu pt. „Matematyka stosowana”:

22 stycznia 2016 r. ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych

4-11 marca 2016 r. I etapu konkursu

30-31 marca 2016 r. II etap konkursu

 

Konkurs „EL-ROBO-MECH” http://wm.pb.edu.pl/konkurs/

Celem konkursu EL-ROBO-MECH jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych. Aby wziąć udział w konkursowych zmaganiach, uczestnicy (indywidualnie lub w zespole nie większym niż trzyosobowy) powinni przygotować pracę konkursową, która bezpośrednio lub pośrednio będzie związana z: mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną. W ciągu dwóch tygodni komisja oceni zgłoszone prace i ogłosi, kto przechodzi do drugiego etapu konkursu. Ten odbędzie się na terenie Politechniki Białostockiej i polegać będzie na samodzielnym zaprezentowaniu pracy przed komisją konkursową. Na laureatów konkursu czekają indeksy na dowolnie wybrany kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, we współpracy z Radami Przedsiębiorców działającymi przy obu tych wydziałach.

Harmonogram konkursu pt. „EL-ROBO-MECH”:

15 stycznia 2016 r. ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych i prac konkursowych

do 31 stycznia 2016 r. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu

od 7 do 11 marca 2016 r. prezentacja prac przed komisją konkursową

do 30 marca 2016 r. ogłoszenie listy laureatów

 

II edycja konkursu „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu” http://www.wb.pb.edu.pl/Konkurs.html

W pierwszym etapie konkursu uczestnik przygotowuje cykl 4-6 fotografii tworzących autorską opowieść opatrzoną cytatem pochodzącym z literatury. Tematem przewodnim fotoreportażu jest w tym roku DRZEWO. Prace, wykonane w dowolnej technice fotograficznej, należy przesłać wraz z kartą uczestnictwa w konkursie do 17 stycznia 2016 r. Komisja konkursowa oceni prace m.in. pod względem walorów artystycznych, estetycznych i merytorycznych pracy oraz warsztatu technicznego. W drugim etapie konkursu uczestnicy zostaną zaproszeni na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, gdzie w ciągu dwóch godzin przygotują prace plastyczne na zadany przez Komisję Konkursową temat. Laureaci 1., 2. i 3. miejsca otrzymają indeks na kierunek architektura krajobrazu i atrakcyjne nagrody. W konkursie przewidziane są również nagrody dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli/opiekunów promujących konkurs w swoich szkołach.

Organizatorem konkursu jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Harmonogram konkursu pt. „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”:

17 styczeń 2016 r. ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)

20 styczeń 2016 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu

17 luty 2016 r. finaliści etapu I przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)

22 luty 2016 r. ogłoszenie wyników II etapu konkursu

6 kwiecień 2016 r. uroczyste wręczenie nagród

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej jest Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce. Laureaci konkursu (miejsca 1., 2. i 3.) otrzymają indeks na kierunek leśnictwo i będą mogli podjąć studia już w roku akademickim 2016/2017. Ponadto organizatorzy ufundowali 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych. Regulamin konkursu i jego harmonogram wkrótce pojawi się na stronie Zamiejscowego Wydziału Leśnego.

 DS/PB