Oświadczenie Burmistrza Choroszczy w sprawie programu grantowego dotyczącego OZE

W związku z szeregiem krzywdzących nieścisłości pojawiających się w przestrzeni publicznej na temat Projektu Grantowego pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”, informuję o przebiegu całego procesu oraz przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie.

Gmina Choroszcz uzyskała dofinansowanie na projekt grantowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe. Na ponad miesiąc wcześniej zanim odbył się nabór wniosków – 2 lutego 2021 roku poinformowaliśmy na swoich stronach internetowych mieszkańców gminy o programie, aby mogli oni zapoznać się z jego Regulaminem, poznać zasady programu i jak najlepiej przygotować się do niego. Już wówczas i na każdym kolejnym etapie, Regulamin informował mieszkańców o losowaniu i wyjaśniał jak będzie przebiegał proces; informowaliśmy też każdorazowo o tym zainteresowanych mieszkańców, zarówno telefonicznie, jak i osobiście. Trzeba w tym miejscu dodać, że aby uruchomić program, treść wszystkich dokumentów, tj. Regulaminu, wniosków i umowy były zatwierdzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą programem.

26 marca br. jako Burmistrz Choroszczy podpisałem umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania nam środków na program. Jeszcze tego samego dnia otworzyliśmy w Gminie Choroszcz oficjalny nabór wniosków, który trwał od 26 marca do 26 kwietnia 2021 roku.

Ponieważ zainteresowanie mieszkańców programem było i jest ogromne, pracownicy magistratu starali się na bieżąco weryfikować napływające do programu wnioski. Na wyraźne prośby Państwa – mieszkańców naszej gminy, staraliśmy się jak najszybciej rozstrzygnąć konkurs, by Grantobiorcy jeszcze tego lata mogli skorzystać z dofinansowania, uruchomić swoje instalacje i jeszcze w bieżącym roku odczuć oszczędności z tego tytułu.

Do programu wpłynęło blisko 300 wniosków, a 260 pozytywnie przeszło ocenę formalną i mogło wziąć udział w losowaniu – wszyscy mieszkańcy na tych samych zasadach. Losowanie odbyło się 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z decyzją komisji ds. losowania. Aby strona społeczna była w pełni reprezentowana, 14 kwietnia br. zwróciliśmy się do działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych, aby wytypowały spośród siebie reprezentantów – przyszłych członków komisji ds. losowania. Do 26 kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedzi od 3 podmiotów, dlatego komisja, która przeprowadzała losowanie składała się z 3 osób. Procedowaliśmy w okresie trzeciej fali pandemii, w okresie obowiązujących nas wszystkich obostrzeń sanitarnych, m.in. związanych z liczbą osób mogących przebywać wspólnie w pomieszczeniu.

Losowanie grantobiorców odbyło się zgodnie z Regulaminem – jeszcze raz podkreślę: podanym do publicznej wiadomości już w lutym br. – i przebiegało tak jak inne losowania tego typu w naszej gminie. Nie otrzymaliśmy sygnałów od mieszkańców, aby kwestionowali oni odbywające się do tej pory procedury losowania i aby była potrzeba innego procedowania w tej sprawie (np. on-line). Pracownicy magistratu nie otrzymali także próśb od mieszkańców o zwiększenie składu komisji. Przypomnę raz jeszcze: procedowaliśmy niemal w szczycie trzeciej fali pandemii, która nauczyła nas tego, by szczególnie przestrzegać obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Ponieważ informacja o programie była znana mieszkańcom dużo wcześniej, staraliśmy się też jak najszybciej rozstrzygnąć program, by dać mieszkańcom możliwość skorzystania z energii słonecznej jeszcze w bieżącym roku.

Wyłanianie osób – potencjalnych grantobiorców dotyczyło 4 „koszyków” (wedle przyjętych i zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski kryteriów: instalacje poniżej 5kW dla obszarów wiejskich i miejskich, a także instalacje powyżej 5kW, również dla obszarów wiejskich i miejskich) i znalazło się w nich łącznie 65 wnioskodawców (tworzących listę podstawową) oraz pozostali – 195 podmiotów, którzy znaleźli się na liście rezerwowej. Każdy wniosek przeszedł ocenę formalną i żaden nie był traktowany w sposób wyjątkowy – wszystkie wnioski poddane były ustalonej w Regulaminie i zwyczajowo przyjętej oraz do tej pory niekwestionowanej procedurze losowania.

Widzę jak wielkie jest zainteresowanie programami wspierającymi instalację OZE w naszej gminie, dlatego rozumiem rozgoryczenie tych, którym w tej edycji nie udało się uzyskać wsparcia. Ale przypominam: w naszej gminie jest także realizowany gminny program dotacyjny, w ramach którego już podpisaliśmy kilkadziesiąt umów, a jest szansa, że możliwość składania kolejnych wniosków będzie kontynuowana. Dodatkowo, z naszych obliczeń wynika, że w ramach przyznanych środków grantowych mogą powstać oszczędności, zatem jeszcze w obecnym programie ok. 10-15 dodatkowym Grantobiorcom będziemy mogli zaoferować wsparcie. Już dziś mogę też zapewnić, że obecny projekt grantowy nie jest ostatnim, jaki realizujemy: z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że już asygnowane są środki finansowe na ten cel i jeszcze w tym roku będziemy mogli zaoferować naszym mieszkańcom bliźniaczy instrument. Tak więc już wkrótce ponownie w naszej gminie będzie możliwość ubiegania się o granty, by kolejnym wnioskodawcom zapewnić środki na działania prośrodowiskowe w zakresie OZE. I aby nie było żadnych wątpliwości wobec procedury losowania, jeśli tylko obostrzenia pandemiczne pozwolą, zaprosimy wszystkich zainteresowanych do osobistego udziału w procedurze losowania.

W związku z narosłymi wokół programu grantowego nieporozumieniami,
nie chcąc uczestniczyć w małostkowych waśniach, oświadczam,
że nie otrzymałem z projektu grantowego dotyczącego OZE żadnego wsparcia finansowego.
Potwierdzam: znalazłem się na liście potencjalnych grantobiorców
– na identycznych zasadach jak każdy inny mieszkaniec Gminy Choroszcz,
z którą jestem od pokoleń związany, w której z rodziną mieszkam, dla której pracuję, staram się
i na rzecz której płacę podatki.
Postanowiłem jednak zrezygnować z przysługującego mi prawa do grantu.
Apeluję w tym miejscu do zdrowego rozsądku mądrych ludzi:
niech międzysąsiedzkie spory nie zwyciężą nad dobrem wspólnym
i podstawowymi prawami wszystkich mieszkańców.
W Choroszczy jest miejsce dla każdego.

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy