Komunikaty

Komunikat ZECWiK: wodę ze stacji w Barszczewie należy przegotowywać

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Barszczewo, Oliszki, Ogrodniki zaopatrywanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Barszczewie.

ZECWiK w Choroszczy informuje, że badanie wody pobranej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w dn. 18.11.2015r. z wodociągu w Barszczewie wykazało w próbce obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Powiatowy Inspektor Sanitarny zalecił, by mieszkańcy używający wody do spożycia i/lub przygotowania żywności – PRZEGOTOWYWALI JĄ. W stacji w Barszczewie profilaktycznie wprowadzono dezynfekcję wody, kontynuowane będą również dalsze badania mikrobiologiczne.

Za wynikłe utrudnienia Odbiorców wody serdecznie przepraszamy.

 

ZECWiK