EdukacjaMiasto i Gmina

Odwdzięczyć się pszczołom

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”.Karol  Darwin

W mijającym roku szkolnym zainicjowaliśmy w szkole szereg działań o charakterze  ekologicznym. Rozpoczęliśmy prace nad ochroną zapylaczy w mieście oraz w okolicach naszej szkoły. Mamy nadzieję, że swoją działalnością „zarazimy” społeczność lokalną – rodziców, sąsiadów i przyjaciół szkoły. Nasze działania mają na celu informowanie ludzi o konieczności podjęcia natychmiastowych działań w zakresie ochrony owadów zapylających. Jest ich coraz mniej, a bez nich życie staje się  uboższe.

W roku szkolnym 2020/21  Szkoła Podstawowa w Choroszczy przystąpiła  do programu 1Planet4All – Razem dla klimatu. Łączy on edukację ekologiczną, medialną i globalną. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej. Jego celem jest budowanie świadomych klimatycznie społeczeństw, zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmian klimatu. Realizacja programu 1Planet4All zakładała różnorodne działania, m.in. kampanię społeczną poświęconą zmianie klimatu, edukację medialną, filmy edukacyjne oraz pracę z młodzieżą metodą projektu. W październiku została powołana redakcja gazety szkolnej Czas Na Klimat. 

W kwietniu Szkoła Podstawowa w Choroszczy została zakwalifikowana  do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Inicjatywa Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast w całej Polsce. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE. Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym. Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. 

Uczniowie postanowili stworzyć na terenie ogródka przyszkolnego  zaciszny zakątek sprzyjający roślinom oraz owadom. Nasze działania polegały na nawiezieniu świeżej ziemi ogrodowej oraz posadzeniu roślin przyjaznych zapylaczom, stworzyliśmy przy szkole łąkę kwietną- posialiśmy maki, chabry, rumianki, rzepak, miłek letni, wykę i wiele innych roślin jednorocznych i dwuletnich.  W dalszej kolejności posadziliśmy hortensje oraz szpaler lawendy. Z projektu ,,Masz Głos” pozyskaliśmy 500 zł na zakup donic, roślin, kory, obrzeży oraz innych akcesoriów ogrodowych. Lawendy i hortensje ufundowała Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych w Dudkach. Łąki kwietne powstały również na terenie Choroszczy, kilku mieszkańców założyło je na swoich posesjach. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami współpracowali z Kołem Emerytów w Choroszczy przy tworzeniu ogrodu przy budynku magistratu.

Młodzi redaktorzy z gazetki szkolnej Czas na Klimat postanowili ogłosić konkurs na ,,Domek dla owadów pożytecznych”. Do komisji wpłynęło ponad  30 prac. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo wszystkie budki były fantastyczne. Uczniowie i ich opiekunowie włożyli wiele pracy i kreatywności w wykonanie hotelików, zgodnie z wymaganiami konkursu użyte zostały naturalne materiały np. drewno, trzcina, szyszki. Pochodziły one również z recyklingu, wśród rzeczy użytych do budowy domku znalazła się nawet 30-letnia miotła. W drodze głosowania, po bardzo burzliwych obradach, wyłoniliśmy laureatów (w kolejności alfabetycznej) : Adrian 6c, Adrianna 7c, Filip 4b, Igor 4d Kornel 7, Michał 5a, Milena 6f. W naszej ocenie wszystkie budki są przepiękne i zasługują na pierwsze miejsce. Uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie otrzymali oceny celujące z geografii i techniki,              a laureaci bony w wysokości 50 zł do jednego ze sklepów z akcesoriami sportowymi. Nagrody ufundowała Pani Dyrektor Ewa Zawistowska. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

Te piękne hotele dla owadów postawiliśmy na terenie szkoły, niektóre są przymocowane do drzewa lub postawione na glebie, aby mogły korzystać z nich trzmiele ziemne i biedronki. Część tych domków stanie w ogrodzie przy budynku magistratu, na terenie MGOKiS oraz Pałacyku Branickich. Uczniowie i ich rodzice aktywnie zaangażowali się w przygotowanie domków dla owadów, za co serdecznie im dziękujemy. Postawiliśmy również poidełko dla owadów oraz ptaków, które chętnie tu gniazdują.

Cennym i innowacyjnym działaniem był udział naszych uczniów w szkoleniach online organizowanych przez CEO. Młodzież miała wyjątkową okazję poszerzyć wiedzę na temat ekologii, spotkać się z rówieśnikami z całej Polski podczas ,,Wiosennego Festiwalu Internetowego”. W czasie tych wideokonferencji uczyli się zdrowej rywalizacji, dokonywali wymiany informacji, a także mieli okazję przygotować się do zdalnej pracy zawodowej w przyszłości. 

Całoroczną działalność szkolnej redakcji Czas Na Klimat zakończyły warsztaty podsumowujące. Młodzi redaktorzy pracowali metodą analizy SWOT. Jest to popularna  technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse  i Threats – zagrożenia. Wśród mocnych stron młodzież wskazała zaangażowanie, kreatywność, dobrą współpracę. Słabymi stronami było zdalne nauczanie oraz pandemia, która uniemożliwiła m.in. wycieczkę do Radia Białystok. Uczniowie dokonali samooceny oraz zaznaczyli na tarczy strzelniczej swoją indywidualną ocenę stopnia osiągnięcia celu.

Czy można sobie wyobrazić świat bez „skrzydlatych piękności” zwanych motylami? Czy pięknego trzmiela, który zatrzymał się na chwilę na koniczynie? Czy pszczołę, która odwiedza sto kwiatów dziennie? Ponieważ działalność człowieka sprawiła, że maleje liczebność owadów zapylających, więc to my  musimy zadbać o to, aby  ich populacja stale wzrastała.

Barbara Joka, Anna Kozłowska