Wielkie święto OSP Klepacze

Konflikt pokoleń? Bynajmniej. Zdecydowanie piękna sztafeta pokoleń. W ten sposób można by podsumować wielkie święto jednostki OSP Klepacze, związane z uroczystym przekazaniem strażakom-ochotnikom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Na placu uroczystości obecna była chyba najważniejsza para tego dnia: ona – ponad 100-letnia, ale otoczona troskliwą opieką, dlatego stale gotowa do służby: sikawka gaśnicza, oraz on – jej prawnuk w 4. pokoleniu – silny i niezawodny druh MAN TGM 13.290 4×4 – bohater tego dnia. Strażacy z Klepacz czekali na niego ponad 90 lat. I wystarali się.

26 czerwca 2021 roku odbyło się (przełożone z 2020 roku, ze względu na pandemię koronawisrusa)    uroczyste przekazanie pojazdu – w wyjątkowo zacnym gronie. Zaproszenie na uroczystości w Klepaczach przyjęli:

Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edukacji i Nauki, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Marek Malinowski  Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, st. bryg. Andrzej Koc – Prezes Podlaskiego Oddziału ZOSP RP, st. bryg. Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, bryg. w st. spoczynku, Jan Gradkowski – Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Członek Rady Powiatu Białostockiego, st. bryg. Tomasz Gierasimiuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białystoku, ks. prałat dr Tomasz Powichrowski – proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, ks. prałat Dariusz Mateuszuk – miejski i powiatowy Kapelan Strażaków, ks. dr Piotr Borowik – kapelan Wojewódzki Strażaków Kościoła Prawosławnego, Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy, Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy Choroszcz, Anna Radziszewska – Skarbnik Gminy Choroszcz, Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy wraz z radnymi miejskimi, st. bryg. Krzysztof Kraśnicki – Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Choroszczy, dh. Wioletta Kowieska – Dyrektor Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, prof. Leszek Sokołowski, Ewa Zgiet – Dyrektor SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, st. bryg. Krzysztof Konicki – Prezes OSP w Barszczewie, Komendant Powiatowy OSP w Zambrowie, Wojciech Grzybko – Prezes OSP Żółtki, dh Jerzy Wójcik – były sołtys miejscowości Klepacze, dh Wojciech Świętochowski – obecny sołtys Klepacz, zespół Klepaczanki, a także druhny i druhowie, sympatycy OSP Klepacze i mieszkańcy Klepacz.

Nowy druh w jednostce OSP Klepacze to niepodważalne wsparcie strażaków-ochotników. Włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są dysponowani do wielu różnorodnych zdarzeń, często jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym, zanim na miejsce dotrą zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego sprzęt, którym dysponują, musi być niezawodny. I jest. MAN TGM 13.290 już sprawdził się w boju: jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4000 l, 400-lityrowy zbiornik środka pianotwórczego, posiada autopompę o wydajności 2700 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową i maszt oświetleniowy. Oprócz tego, pojazd dysponuje aparatami powietrznymi z maską i sygnalizatorami bezruchu, posiada zapasowe butle, motopompę, pompę szlamową, armaturę wodno-pianową, drabinę, zestaw narzędzi hydraulicznych, agregat prądotwórczy, pilarki, sprzęt burzący, radiotelefony, zestaw PSP R-1 itp. To prawdziwe monstrum, które poradzi sobie w każdym terenie i nie straszne mu żadne przeszkody.

Nowy pojazd kosztował 874 530 zł – jego zakup był możliwy dzięki dofinansowane ze środków:

– dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanej przez KG PSP z rezerwy celowej COVID-19 dla realizacji zadania publicznego pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – w kwocie 310 000,00 zł;

– dotacji Gminy Choroszcz – w kwocie 254 000,00 zł;

– dotacji zakładów ubezpieczeń (z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określonej w decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej) –  w kwocie 150 000,00 zł;

– dotacji Województwa Podlaskiego – w kwocie 70 000,00 zł;

 dotacji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – w kwocie 50 000,00 zł;

– dotacji z Powiatu Białostockiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach – w kwocie 40 000,00 zł

– opłacono ze środków własnych OSP w Klepaczach – w wysokości 530,00 zł.

 Uroczyste przekazanie pojazdu było też okazją do nagrodzenia i wyróżnienia wielu zasłużonych osób – bezpośrednio związanych z jednostką, jak również wspierających ją swą społeczną pracą od wielu, wielu lat. I tak:

– brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano: Mariannie Wójcik, Annie Dojlidzie, dh. Ewie Świętochowskiej oraz Danielowi Rusiłowiczowi;

– brązowymi medalami honorowymi „Podlaskimi Krzyżami Zasługi” uhonorowano: Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji i Nauki, dh. Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, dh. Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy;

– medale „Za zasługi dla ratownictwa” otrzymali: dh Antoni Ostrowski, dh Piotr Dojlida, dh Zbigniew Fiedorowicz, dh Paweł Ostrowski, dh Łukasz Grygoruk, dh Wojciech Świętochowski, dh Jakub Dojlida oraz dh Rafał Barszczewski;

– medalem „Za wysługę lat” odznaczono dh. Daniela Rusiłowicza;

– szczególne podziękowania złożone zostały wieloletniej kronikarce OSP Klepacze – Pani Mieczysławie Wysockiej;

– pamiątkowymi grawertonami nagrodzono także: Dariusza Piontkowskiego – Wiceministra Edukacji i Nauki, Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego, Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy, a także st. bryg. Andrzeja Koca – Prezesa Podlaskiego Oddziału ZOSP RP.

Święto w Klepaczach było także momentem uroczystego i wzruszającego przekazania służby w ręce młodszych pokoleń. Z funkcją Prezesa OSP Klepacze, po 31 latach służby, pożegnał się dh Antoni Ostrowski. Teraz kierownicze funkcje w OSP Klepacze pełnią: dh Piotr Dojlida – Prezes, dh Paweł Ostrowski – Komendant, dh Łukasz Grygoruk – zastępca komendanta, dh Andrzej Bukrym – Skarbnik, dh. Ewa Świętochowska – kronikarz-sekretarz, dh Jadwiga Kochańska – członkini Zarządu. Komisję Rewizyjną OSP Klepacze tworzą: Przewodniczący – dh Jan Kochański oraz: członkowie: dh Jerzy Wójcik i dh Daniel Rusiłowicz.

A zatem: konflikt pokoleń? Bynajmniej. OSP Klepacze pokazuje piękną sztafetę pokoleń. O trwałość formacji możemy być spokojni. Bo być strażakiem to nie laury – to prawdziwy etos.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY