Zakończenie roku szkolnego w Złotorii

25 czerwca 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii zakończyli kolejny rok szkolny. Po trudnej i wyczerpującej nauce zdalnej nadszedł długo wyczekiwany czas radości             i zasłużonego odpoczynku. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klas wyższych. Wielu z nich uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce.

Uroczystość odbyła się na placu przed szkołą, gdzie zebrała się cała społeczność szkolna, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i goście. Ceremonia rozpoczęła się od wprowadzenia flagi państwowej i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pani Dyrektor szkoły, Monika Prejzner podsumowała rok szkolny, złożyła podziękowania nauczycielom, rodzicom i uczniom za wsparcie i wspólną pracę oraz życzyła wszystkim miłych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. W swoim przemówieniu nie pominęła            i  podziękowała również władzom samorządowym – Panu Burmistrzowi – Robertowi Wardzińskiemu, radnym, pracownikom urzędu, Pani Sołtys, za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za wiarę  w marzenia o coraz lepszej szkole; Księdzu Proboszczowi za modlitwę, duchowe wsparcie i dobre słowo; strażakom OSP Złotoria za wsparcie w realizacji zadań, nieustającą pomoc i życzliwość, oraz  wszystkim Przyjaciołom szkoły, którzy wspierali nasze pomysły i działania, za pomoc rzeczową, przyjaźń i pomocną dłoń.

W dalszej części Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła uczniom klas 0-VII świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne rodzicom. Szczególnie ważnym momentem było  otrzymanie przez ósmoklasistów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Sześcioro absolwentów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Jednym z ważnych punktów uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszej szkole jest wręczenie  statuetek „Super Uczeń” oraz „Super Absolwent”. W tym roku szkolnym 2020/2021 nagrodę „Super Uczeń” otrzymała Róża Sawicka, uczennica klasy VII, a statuetkę ”Super Absolwent” odebrała Katarzyna Łuksza, która uzyskała najwyższą średnią w historii szkoły.

W tak wyjątkowej chwili uczniowie klasy ósmej w krótkich słowach złożyli podziękowania Pani Dyrektor za opiekę, troskę i bezpieczeństwo, podziękowania skierowali również do wychowawców, nauczycieli, którzy pomagali im zdobywać wiedzę i rozbudzali ciekawość świata.

Po części oficjalnej, uczniowie udali się do sal lekcyjnych, tam odebrali świadectwa z rąk wychowawców.

Uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły życzymy, aby wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci

i  pełni energii do dalszej pracy i nauki.  Do zobaczenia we wrześniu!