Burmistrz Choroszczy uzyskał absolutorium i wotum zaufania

Szóste z kolei absolutorium udzielone przez radnych miejskich Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, oraz po raz trzeci wotum zaufania – oto jedne z ważniejszych informacji płynących z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Podsumowująca rok budżetowy sesja odbyła się w Choroszczy 30 czerwca 2021 roku.

Choroszczańscy Radni Miejscy jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, a wotum zaufania – po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Choroszcz za 2020 rok.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania tego organu wykonawczego pod względem finansowym. Absolutorium to także komunikat o braku zastrzeżeń do prowadzonej przez Burmistrza gospodarki finansowej oraz „zielone światło” do dalszego gospodarowania i zarządzania gminą.

Uzyskana aprobata cieszy za każdym, ale nie ukrywam, że lekka trema przed sesją jest – przyznaje włodarz Gminy Choroszcz Robert Wardziński. Jednak po tak trudnym – „covidowym” roku udało nam się zrealizować szereg inwestycji: drogowych, budowlanych czy ogólnie: modernizacyjnych. To widać w naszej gminie już od lat, a cieszę się, że i bilans roku 2020 to pokazuje – dodaje. Współpraca z radnymi jest udana i harmonijna, przy czym absolutorium to ich opinia – jako przedstawicieli całej społeczności, i jest oceną mojej całorocznej pracy – dodaje. Jestem zadowolony z tego, że radni ufają mi i akceptują przyjętą strategię finansową i rozwojową gminy. I w tym miejscu także im dziękuję, ponieważ ich decyzje pozwalają kontynuować podjętą przez nas politykę prorozwojową.

Rok 2020, mimo, że był rokiem wyjątkowo trudnym, pod względem inwestycji był rokiem udanym – wiele udało się zrealizować, jak choćby rewitalizację Bulwarów w Choroszczy, z pierwszą w regionie tężnią solankową – które od września 2020 roku służą naszym mieszkańcom. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, założyliśmy tam monitoring; monitoring pojawił się także w szkole w Choroszczy; doświetliliśmy również Rynek 11 Listopada. Udało się oddać do użytku szereg dróg, jak choćby w Choroszczy: ulicę 3 Maja wraz z ulicami: Konwaliową, Chabrową i Rumiankową, ul. K. K. Baczyńskiego, czy ulicę Zastawie II. Nie tylko mieszkańcy miasta mogą cieszyć się nowymi szlakami komunikacyjnymi – od 2020 roku również mieszkańcy gminy z nich korzystają, jak choćby mieszkańcy Klepacz, którym oddaliśmy w użytkowanie ulicę Zagórną, mieszkańcy Izbiszcz, Kościuk, a już niedługo nowym wygodnym szlakiem pojadą mieszkańcy Barszczewa czy Ruszczan. Budujemy także most na rzece Horodniance wraz z rozbudową ulicy J. Piłsudskiego w Choroszczy – wylicza Burmistrz Wardziński. Drogi to jedne z najważniejszych inwestycji, ale także udało nam się wykonać wiele pomniejszych realizacji, jak choćby doposażyć mieszkańców Łysek w nową wiatę, w szkole w Złotorii, wspólnie z rodzicami, zbudowaliśmy nową bramę, a także chodnik dookoła placówki, parafię w Złotorii wsparliśmy przy renowacji wieży tamtejszego zabytkowego kościoła. Nie zapomnieliśmy o naszych strażakach – przez cały rok doposażaliśmy ich w nowy bezpieczny sprzęt ochrony indywidualnej, ale wydatkiem o spektakularnej randze jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do OSP Klepacze. Remizy w Kelpaczach i Choroszczy doposażyliśmy we współczesne udogodnienia jakimi są klimatyzacje, w Żółtkach wykonaliśmy elewację i schody zewnętrzne, a remiza w Pańkach co roku zyskuje nowy bogatszy wygląd. Nasza gmina od kilku dobrych lat zmienia się, co, myślę, doskonale widać i odczuwają to mieszkańcy. I taki trend – ku rozwojowi jakości życia zamierzamy w Gminie Choroszcz kontynuować. Dlatego cieszę się, że radni – poprzez absolutorium i wotum zaufania dali mi „zielone światło” do utrzymania obecnego tempa rozwoju – konkluduje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, tuż po otrzymaniu absolutorium i wotum zaufania, otrzymał gratulacje od radnych, a następnie od współpracowników i partnerów gminy Choroszcz.