Gmina Choroszcz ma nowych radnych

Nowy radny okręgu nr 4 – Pan Marcin Popławski, a także Rada Seniorów Gminy Choroszcz na kadencję 2021-2025 – oto nowe grono radnych, które od 30 czerwca 2021 roku uzupełnia samorząd Gminy Choroszcz. Nowo wybranym radnym gratulujemy wyboru i życzymy inspirujących, prorozwojowych decyzji, podnoszących jakość życia społeczności Gminy Choroszcz.

Nowy radny okręgu nr 4 to Pan Marcin Popławski, wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 13 czerwca 2021 roku. Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w dn. 30.06.2021, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Pani Justyna Łapińska-Popko odczytała Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 14.06.2021 r., potwierdzające wybór radnego z listy Nr 2 KWW „Nasza Choroszcz”, a następnie treść zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy, stwierdzającego wybór Marcina Popławskiego na radnego Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu Nr 4 w Choroszczy. Radny-elekt, po wysłuchaniu hymnu narodowego i hejnału Choroszczy, złożył ślubowanie radnego, a następnie z rąk Burmistrza Choroszczy przyjął legitymację radnego. W ten sposób Marcin Popławski objął mandat radnego Rady Miejskiej w Choroszczy.

Pan Marcin Popławski jest rodowitym choroszczaninem. Ma 41 lat. Jest żonaty; ojciec Wiktorii. Od wielu lat zawodowo zajmuje się muzyką (jest wokalistą i prezenterem muzycznym). W związku z obecną sytuacją pandemiczną COVID-19, od 2020 roku pracuje w Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy jako opiekun i terapeuta. Jest współorganizatorem wielu imprez charytatywnych, m.in. w szkołach specjalnych i domach dziecka. Jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. Radny Marcin Popławski jest honorowym dawcą krwi. Interesuje się sportem i muzyką.

***

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 30 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXIII/257/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy, została również powołana Rada Seniorów Gminy Choroszcz. To drugi skład rady w historii Gminy Choroszcz. Będzie on obradować w latach 2021-2025.

W skład Rady Seniorów Gminy Choroszcz II kadencji weszły następujące osoby:
1) Donata Adamska
2) Anna Dąbrowska-Czochańska
3) Romualda Kołodko
4) Irena Kosakowska-Kalata
5) Ewa Krysztopik
6) Teresa Lenczewska
7) Małgorzata Łotowska
8) Teresa Popko
9) Krystyna Rydzewska
10) Irena Sakowicz
11) Jarosław Sobolewski
12) Andrzej Stanisław Świderski
13) Jadwiga Henryka Tomaszuk
14) Danuta Wasilewska
15) Marek Werpachowski

W najbliższym czasie Rada Seniorów Gminy Choroszcz ukonstytuuje się, wybierając spośród siebie organa Rady, tj. Przewodniczącego i jego zastępców, a także sekretarza Rady.

Przypomnijmy, Rada Seniorów Gminy Choroszcz ma charakter konsultacyjny i doradczy (np. w zakresie opiniowania projektów uchwał, współpracy z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w wieku senioralnym), ale może też podejmować własne inicjatywy lub współpracować z innymi podmiotami społecznymi w realizowaniu działań, które służą pobudzeniu aktywności obywatelskiej osób starszych w Gminie Choroszcz (np. w zakresie kultury, sportu i rekreacji czy edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia), czy pomogą zintegrować to środowisko i wzmocnić udział seniorów w życiu Gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz po raz pierwszy w swojej historii powołała Radę Seniorów w 2017 roku.