HistoriaMiasto i GminaZ Urzędu

Major Eugeniusz Barański – choroszczanin. Bohater Powstania Warszawskiego

Kiedy Warszawa wybuchła 77 lat temu, on miał 22 lata i dokładnie pamięta tamten zryw. Walczył na Starym Mieście do końca. Po upadku, wyszedł z niego wraz z ludnością cywilną. Pojmany przez Niemców, przeszedł hitlerowski obóz w Mathausen-Gusen. Przeżył. Dziś ma 99 lat i przesłanie, by w obecnych czasach uczyć młodzież patriotyzmu takiego jak w powstaniu warszawskim. Takich Bohaterów jak Pan Eugeniusz Barański zostało już naprawdę niewielu. Dlatego wdzięczność za ich czyny i pamięć o nich to prawdziwy przywilej.

W podobnym duchu – oddaniu naszej pamięci oraz przekazaniu słów najwyższego uznania i wdzięczności za bohaterskie i pełne poświęcenia życie, odbyło się przemiłe spotkanie z majorem Eugeniuszem Barańskim oraz jego rodziną 30 lipca 2021 roku w Choroszczy. Sędziwego kombatanta odwiedziła delegacja społeczeństwa Choroszczy w składzie: Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy, Urszula Glińska, rzecznik prasowy Burmistrza Choroszczy oraz dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy: Józef Waczyński – prezes zarządu TPCh i Waldemar Barszczewski. Spotkanie odbyło się z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wręczył zasłużonemu powstańcowi wiązankę kwiatów oraz okolicznościowy list gratulacyjny. W trakcie spotkania podkreślano udział Pana mjr. E. Barańskiego – oficera Wojska Polskiego, aktywnego uczestnika sierpniowego zrywu w stolicy przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Pan Eugeniusz Barański urodził się 26 września 1922 roku w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej służył w terenowym oddziale obrony przeciwlotniczej. Od marca 1940 roku był w konspiracji jako członek Komendy Obrońców Polski. W powstaniu warszawskim walczył na Starym Mieście do 2 września 1944 roku. Był dowódcą III plutonu kompanii „Mewa” (w stopniu starszego sierżanta podchorążego) w oddziale Polskiej Armii Ludowej (PAL) w Zgrupowaniu ppłk. Jana Szypowskiego ps. Leśnik. Edmund Barański był komendantem oddziału rozpoznawczo-uderzeniowego. Po upadku Starego Miasta z Warszawy wyszedł wraz z ludnością cywilną. Został złapany przez Niemców i wywieziony do hitlerowskiego obozu w Mathausen-Gusen.

Pan Eugeniusz Barański od 45 lat (wraz z żoną Haliną) mieszka w Choroszczy. Aktywnie działał w Polskim Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, gdzie przez 24 lata był prezesem Zarządu Oddziału w Białymstoku.

Wobec takich Bohaterów jak Pan Eugeniusz, słowa ze wzruszenia więzną w gardle, ponieważ dziś nic nie jest w stanie dorównać emocjom, decyzjom i doświadczeniom tamtych dni. Dlatego na koniec oddajmy głos fragmentowi listu okolicznościowego Burmistrza Choroszczy: „Nie sposób znaleźć odpowiednich słów, które dostatecznie oddałyby naszą wdzięczność za postawę Pana, jak i Pana Przyjaciół – Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 roku. Nie byliśmy świadkami tamtych wydarzeń, lecz jesteśmy obywatelami Naszej Ojczyzny dziś i wiemy, że na Jej kształt oraz nasze współczesne życie wpłynęły Wasze działania – pełne bezgranicznego oddania i poświęcenia, ofiarowane do ostatniej kropli krwi. Dlatego dziś dziękujemy za to, że mamy wśród siebie Prawdziwego Bohatera, którego życiowa postawa stanowi najwspanialszy wzór i przykład dla nas wszystkich: obecnych i przyszłych pokoleń”.

Cześć i chwała Bohaterom!

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY