HistoriaMiasto i GminaWydarzenia

Obchody Święta Wojska Polskiego w Choroszczy

W niedzielę 15 sierpnia 2021 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbyły się choroszczańskie patriotyczno-religijne uroczystości Święta Wojska Polskiego.

Jak co roku, obchody zainaugurowane zostały w choroszczańskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika. Mszę Świętą za Ojczyznę celebrował ks. kanonik Leszek Struk, proboszcz parafii. W uroczystościach obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych – w osobie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego oraz radnych miejskich. Stawiły się też delegacje miejscowych zakładów pracy, m.in.: Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, organizacji społecznych, m.in.: Honorowych Dawców Krwi, Koła Emerytów i Rencistów nr 15, Rady Seniorów Gminy Choroszcz, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „SKAŁA”, Stowarzyszenia „Chcę Żyć” oraz poczty sztandarowe: Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz z jednostek OSP z Choroszczy, Klepacz, Pańk i Barszczewa, dowodzonych przez dh. Tadeusza Lewkowicza, Komendanta Gminnego ZOSP RP. W choroszczańskich uroczystościach udział wzięli również goście: 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Linarskiego ps. „Mścisław” reprezentowali oficerowie: ppłk Krzysztof Marcinkowski, dowódca 11. Batalionu Lekkiej Piechoty i ppor. Robert Czebotariow; na uroczystości przybył również st. bryg. Krzysztof Konicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, obecni byli także potomkowie powstańca Jana Grzybko – Józef Grzybko i Krzysztof Maciejewski, a także liczni mieszkańcy Gminy Choroszcz, w tym młodzież i dzieci.

Na dalszą część uroczystości, gminny autokar przewiózł uczestników do Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku – Miejsca Straceń, „Szubienicy”. Po drodze, zgodnie z tradycją, zatrzymano się przy Mogile Powstańczej zlokalizowanej przy ul. Zastawie II, gdzie oddano hołd poległym tam Powstańcom Styczniowym.

Na samej „Szubienicy” posterunek honorowy przy Pomniku Powstania Styczniowego wystawiła 1. Białostocka Brygada Obrony Terytorialnej. Uroczystość prowadził Adam Kamieński, radny miejski oraz instruktor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rzeczpospolitej, refleksję historyczną odczytał Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych odczytał Mieczysław Waczyński, członek Stowarzyszenia. Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Leszek Struk. Następnie wspólnie odśpiewano Anioł Pański, w trakcie którego harcerz Rafał Dubikowski, na pamiątkę 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 101 razy uderzył w rosyjską łuskę ze zbiorów Jana Adamskiego.

W dalszej części, poszczególne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów, zapalono Znicze Pamięci.

Uroczystości zakończył akcent muzyczny – kompozycja melodii wojskowych.