Zdecyduj o inwestycji w mieście Choroszcz!

Burmistrz Choroszczy zaprasza mieszkańców miasta Choroszcz do konsultacji społecznych i zagłosowania na najlepszy, ich zdaniem, projekt inwestycyjny, który będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz w 2022 roku. Konsultacje trwają od 10 do 24 września 2021 roku. O ostatecznym ich wyniku, a tym samym o tym, jaki projekt wygra, dowiemy się do 8 października 2021 roku. Zapraszamy do głosowania!

Swój głos na ZAKWALIFIKOWANY PROJEKT (lista tutaj) . 

Głosowanie – konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz polegają na wypełnieniu Karty do głosowania (jest ona dostępna poniżej artykułu, jako osobny plik; jest także do pobrania przy Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy) i składając ją:

– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 – na parterze, tuż przy Biurze Podawczym, jest do tego specjalnie przeznaczona urna;

– przesyłając kartę elektronicznie na adres: bo2022@choroszcz.pl.

WAŻNE: Mieszkaniec wybierający dany projekt w Budżecie Obywatelskim Miasta Choroszcz na 2022 rok, może oddać wyłącznie jedną kartę do głosowania i zagłosować na 1 projekt (w innych wypadkach głos będzie nieważny).

Głosujący, w Karcie do głosowania ma obowiązek podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wyniki głosowania zostaną ustalone na podstawie ważnych kart do głosowania, poprzez zsumowanie liczby oddanych głosów na poszczególne projekty inwestycyjne. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz w 2022 roku realizowane będą te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych do tego celu w budżecie gminy Choroszcz. Ustalenie wyników głosowania dokona Komisja powołana przez Burmistrza Choroszczy.

Ogłoszenie wyników nastąpi do piątku 8 października 2021 r.

Zapraszamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Choroszcz na 2022 rok!