Miasto i GminaZ Urzędu

Choroszczańskie OSP mają nowy sprzęt

Od początku 2021 roku do chwili obecnej, jednostki OSP z terenu Gminy Choroszcz sukcesywnie uzupełniają swój ekwipunek o nowy sprzęt i umundurowanie związane z prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą. Poniżej prezentujemy poczynione zakupy przez jednostki OSP z terenu Gminy Choroszcz w 2021 roku.

OSP Choroszcz:

 1. Umundurowanie ochronne o łącznej wartości 5 100 zł, w tym:
  – ubrania ochronne trzyczęściowe (1 kpl.);
  – rękawice specjalne (7 par).

Zakupu dokonano ze środków:
– dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 5 000 zł;
– środków własnych OSP Choroszcz – 100 zł.

 1. Sprzęt i umundurowanie o łącznej wartości – 5 500 zł, w tym:
  – lanca do gaszenia kominów (1 kpl.);
  – rękawice specjalne (10 par);
  – wąż tłoczny powlekany W75 (1 szt).

Zakupu dokonano ze środków:
– dotacji Województwa Podlaskiego – 5 000 zł;
– budżetu Gminy Choroszcz – 500 zł.

 1. Sprzęt o łącznej wartości 23 247 zł – kamera termowizyjna FLIR K45.

Zakupu dokonano ze środków:
 dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 22 500 zł;
– środków własnych OSP Choroszcz – 747 zł.

 1. Sprzęt o wartości 2 508 zł, w tym:
  – wąż pożarniczy W42/30ŁA52 (4 szt.);
  – kaseton wężowy (2 szt.);

Zakupu dokonano ze środków:
– dotacji celowej Gminy Choroszcz – 2350 zł;
– środków własnych OSP – 158 zł.

*

OSP Klepacze

 1. Umundurowanie o wartości 5 500 zł – hełm bojowy strażacki (4 szt.).

Zakupu dokonano ze środków:
 dotacji Województwa Podlaskiego – 5 000 zł;
– budżetu Gminy Choroszcz – 500 zł.

*

OSP Złotoria

 1. Umundurowanie ochronne łącznej o wartości 5 000 zł, w tym:
  – hełm strażacki (3 kpl.);
  – kominiarka (1 szt.).

Zakupu dokonano ze środków:
– dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 5 000 zł.

 1. Sprzęt o łącznej wartości 3 000 zł, w tym:
  – drabina nasadkowa, aluminiowa (2 przęsła);
  – mostek przejazdowy (1 szt.).

Zakupu dokonano ze środków:
 dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 3 000 zł.

 3. Umundurowanie o łącznej wartości 5 500,50 zł – hełm strażacki (3 szt.).

Zakupu dokonano ze środków:
 dotacji Województwa Podlaskiego – 5 000 zł;
– budżetu Gminy Choroszcz – 500,50 zł.

 1. Zamontowano klimatyzację w świetlicy OSP Złotoria za kwotę 3 500 zł; opłacono ze środków własnych OSP Złotoria.