Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Jarosława Tyborowskiego

– Radnego Rady Miejskiej w Choroszczy
w latach
 1994-2002
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
w kadencji 1998-2002
  

pogrążonej w smutku
Rodzinie

 składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Choroszczy

oraz

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy