Artykuł sponsorowany

Bank Spółdzielczy przyjazny EKOlogii

Oferta kredytów i pożyczek proekologicznych dostępna jest w portfelach banków komercyjnych. Czy z tego typu produktów mogą skorzystać klienci banków spółdzielczych? Jak jest u Was?

Michał Wróbel, I Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku: Tak to prawda. Od wielu lat tego typu produkty są dostępne w ofercie banków komercyjnych. W ostatnim czasie coraz częściej można je spotkać również w ofercie BS-ów. Również w Naszej ofercie Klienci znajdą produkt dedykowany finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów i dostrzegamy ich potrzeby finansowe.

Rosnące zainteresowanie społeczeństwa problematyką szeroko rozumianej ekologii wynika zapewne z zachęt w postaci różnego rodzaju projektów i programów rządowych.

Przykładem mogą być realizowane obecnie programy „Czyste powietrze” czy „Mój prąd”. W ostatnim okresie widoczne jest również zwiększenie aktywności proekologicznej samorządów, zwłaszcza w kontekście walki z problemem smogu i azbestu, a to przekłada się bezpośrednio na większe zainteresowanie tymi kwestiami społeczności lokalnych. Bycie „EKO” jest obecnie coraz częściej postrzegane nie poprzez pryzmat kosztów i wymogów zewnętrznych, a poprzez korzyści ekonomiczne i wizerunkowe. Rozwiązania ekologiczne przekładają się bezpośrednio na wymierne oszczędności, a dodatkowo pozwalają wielu przedsiębiorstwom budować pozytywny wizerunek firmy w relacjach ze swoimi kontrahentami i klientami. Nie bez znaczenia są również kierunki realizowanej polityki ekologicznej Państwa oraz konieczność wypełniania norm unijnych. Jako Bank widzimy potrzebę wsparcia wszelkich działań i programów proekologicznych i dlatego przygotowaliśmy EKO Kredyt – produkt dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów realizujących przedsięwzięcia proekologiczne. 

Czyli można powiedzieć, że banki spółdzielcze są bankami proekologicznymi?

Myślę że tak. Jak już wspomniałem ekologia jest dzisiaj tematem na czasie. Dodatkowo wydaje mi się, że aktywne wpisywanie się banków w te działania ma pozytywne przełożenie na wykorzystanie efektu skali. I tutaj znaczącą rolę mogą odegrać właśnie BS-y, które mają duży potencjał w postaci sieci licznych placówek i znajomości lokalnych środowisk. W przypadku Naszego Banku „EKO Kredyt” jest już kolejną odsłoną działań wspierających ekologię. W poprzednich latach aktywnie uczestniczyliśmy chociażby w dystrybucji kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW. Wielu Naszych Klientów skorzystało z tej oferty i do dzisiaj chwali sobie te rozwiązania. Można więc śmiało powiedzieć, że w myśl prowadzonej niedawno kampanii reklamowej „MAMY TU WSZYSTKO” – teraz także „EKO Kredyt”.

Co wyróżnia oferowany przez Wasz Bank produkt na tle rynku. Dla kogo jest on dostępny? 

Staraliśmy się aby nasz „EKO Kredyt” było produktem możliwie uniwersalnym i dostępnym dla szerokiej grupy Klientów. Bank aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami, gospodarstwami rolnymi i klientami indywidualnymi. Wśród naszych Klientów są również instytucje niekomercyjne jak np. wspólnoty mieszkaniowe. Przygotowując założenia produktu braliśmy to pod uwagę – nasz „EKO Kredyt” skierowany jest do tych wszystkich grup Klientów. Z naszego doświadczenia wynika, że poszukiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć rozpoczyna się zwykle od możliwości pozyskania dotacji, poprzez różnego rodzaju finansowania preferencyjne, aż do komercyjnych kredytów bankowych. I tak jest właśnie Nasz produkt – „EKO Kredyt” to przykład kredytu komercyjnego, w którym zawarliśmy preferencyjne warunki brzegowe m.in. atrakcyjne oprocentowanie, możliwości sfinansowania do 100% nakładów inwestycyjnych oraz wydłużony okres spłaty. W tym duchu określaliśmy również katalog celów, które można tym produktem sfinansować. Braliśmy pod uwagę, że dbanie o środowisko to nie tylko instalowanie paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy wiatraków, ale również zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wymiana starych kotłów węglowych na bardziej przyjazne środowisku lub zastąpienie ich innymi rozwiązaniami np. pompami ciepła. To także takie działania, jak termomodernizacja budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na lepiej izolujące cieplnie. Liczymy, że dzięki naszemu produktowi uda się również ograniczyć problem pokryć dachowych zawierających szkodliwy azbest (tzw. eternit). Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju materiały powinny zniknąć do 2032r. a obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielach budynków. Skala tego problemu widoczna jest w szczególności na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, gdzie dotyczy wciąż wielu budynków gospodarczych i mieszkalnych. Nie ma co ukrywać, że przedsięwzięcia takie wymagają zwiększonych nakładów i tutaj liczymy, że Klienci chętnie skorzystają z naszego produktu jako zewnętrznego źródła finansowania.

Czyli ten kredyt nie jest bezpośrednio powiązany z jakąś formą dotacji?

Tak jak wspomniałem to typowy produkt komercyjny. Oczywiście nie wykluczamy możliwości wykorzystania przez Klienta środków pochodzących z Naszego kredytu jako jednego ze źródeł współfinansowania inwestycji np. równolegle z dotacją, czy też inną formą dofinansowania. Możliwe są także takie rozwiązania, że Nasz kredyt stanowić będzie finansowanie pomostowe i zostanie spłacony częściowo lub całkowicie z pozyskanej przez Klienta dotacji. Konstrukcja produktu jest uniwersalna i umożliwia sprostanie oczekiwaniom i potrzebom Klientów. 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o produkcie?  

Oczywiście we wszystkich naszych placówkach sprzedażowych. Przypomnę że Nasze Oddziały i Filie znajdują się w: Choroszczy, Dobrzyniewie Dużym, Tykocinie, Gródku, Krynkach, Michałowie, Supraślu, Zaściankach oraz w Białymstoku. Jak zawsze informacja o produkcie dostępna jest również na stronie internetowej Banku po adresem www.bs.bialystok.pl.


Rozmowę została przeprowadzona z Michałem Wróbel, I Wiceprezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY