11:11 przedszkolaki do hymnu!

10 listopada 2021 r.Przedszkole Samorządowe im . Jana Pawła II  w Choroszczy po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

Jej celem  jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Już najmłodsze przedszkolaki znają godło, flagę i hymn naszego kraju. Dzieci w  ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd.

O symbolicznej godzinie 11:11 dzieci z wszystkich grup wraz  z pracownikami przedszkola uroczyście odśpiewały w swoich salach Hymn Polski, trzymając w dłoniach samodzielnie wykonane flagi narodowe oraz piękne kotyliony.

Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.

Przedszkole Samorządowe 
im. Jana Pawła II w Choroszczy