Wydarzenia

Zimowe zajęcia z M-GCKiS podczas ferii

Tradycyjnie podczas ferii zimowych MGCKiS wraz z Biblioteką proponują dzieciom szereg atrakcyjnych zajęć i warsztatów. W programie zajęć znajdą się m.in. warsztat tworzenia ilustracji do przedstawień teatrzyku kamishibai, string art, warsztaty plastyczne młodych talentów z instruktorkami z Galerii Arsenał, warsztaty w Muzeum Wnętrz Pałacowych, sportowe aktywności, lego, planszówki i wiele innych kreatywnych działań.

Zapraszamy dzieci z szkół podstawowych, klas I-V.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku

I TURNUS 24-28.01.2022

II TURNUS 31.01-04.02.2022

Koszt udziału to 200 zł/osoba za pełen tydzień turnusu.

Wpłaty należy dokonać na podany numer konta podając imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ferie 2022 z datą turnusu. Uiszczenie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach. Nie uiszczenie wpłaty do czwartku 20.01.2022 skutkuje wykreśleniem z listy podstawowej.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 798 846 403 od poniedziałku 17.01.22 od godziny 9:00

Liczba miejsc jest okrojona i ograniczona ze względów pandemicznych. Pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące gminę Choroszcz.

Dokumenty do pobrania i uzupełnienia po zakwalifikowaniu dziecka na ferie z MGCKiS dostępne na stronie www.kultura.choroszcz.pl.

Z uwagi na stan epidemii zajęcia będą odbywać się w małych grupach przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.