Gazeta Dzieci

W Choroszczy startuje Gazeta Dzieci! Najmłodsi mają głos.

Czym będzie zajmowała się redakcja? To serce całego przedsięwzięcia! Będzie składała się z pasjonatek/tów, osób ciekawych świata, zgłębiających tematy dla nich ważne. Będziemy czytać wszystkie przychodzące listy, pracować w grupie i tworzyć gazetę – zastanawiać się nad jej treścią, działami, wyglądem, ale także promocją i dystrybucją. Bycie członkinią/kiem Redakcji to przywilej, ale także ogromny obowiązek.Spotkania redakcji będą odbywały się stacjonarnie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (na podstawie mat.org. Gazeta Dzieci).
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 26 lutego o godzinie 11:00 w Sali Plastycznej M-GCKiS.

Inicjatorką projektu “Gazeta dzieci” jest Jaśmina Wójcik. Warsztaty są organizowane przez Galerię Arsenał w Białymstoku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Choroszczy (Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy).