Miasto i GminaWydarzeniaZdrowie

Oddaj krew w majówkę!

Burmistrz Choroszczy wraz ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Oddziałem w Choroszczy informuje, iż w niedzielę 1 maja br. w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie na Placu dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy będzie możliwość honorowego oddania krwi. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, by skorzystać z okazji majówki i uczynić ją pretekstem do podzielenia się najcenniejszym lekiem świata.