Edukacja

Tydzień Edukacji Globalnej 2015

W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz kolejny obchodziliśmy w Zespole Szkół w Choroszczy Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to coroczna, międzynarodowa akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na konieczność prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i systematyczne działania skierowane do konkretnych społeczności lokalnych.

Główną ideą Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw respektujących różnorodność oraz umiejętności porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Tegoroczna 17. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbyła się pod hasłem „Równość – od słów do czynów”. W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole podjęliśmy wiele działań, które miały na celu zainteresowanie uczniów edukacją globalną oraz kształtowanie odpowiedzialności za otaczający nas świat. Uczniowie klas pierwszych w ramach projektu edukacyjnego ,,Prawa człowieka – godność, równość i sprawiedliwość” poszerzyli wiedzę na temat praw człowieka oraz miejsc na świecie, gdzie są one łamane. Młodzież zdobyła też informacje o instytucjach stojących na straży przestrzegania praw człowieka takich jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Amnesty International, UNHCR czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Plakaty i plansze informacyjne, będące efektem prac grup projektowych, zostały wyeksponowane na auli szkolnej.

Na lekcjach wychowawczych zastanawialiśmy się, skąd wzięli się w Europie uchodźcy. Poznaliśmy różnice między uchodźcą a migrantem ekonomicznym oraz przyczyny napływu uchodźców do Europy. Próbowaliśmy także zaproponować sposoby rozwiązania tego kryzysu w Unii Europejskiej.

W środę w naszej szkole miało miejsce spotkanie z księdzem doktorem Bogusławem Kieżelem, który przebywał w Brazylii. Pokazał nam prezentację ze swojego pobytu w Ameryce Południowej oraz przybliżył ciekawe miejsca pod względem turystycznym. Mieliśmy okazję poznać również warunki życia i zwyczaje mieszkańców Brazylii.

Kolejnego dnia włączyliśmy się w kampanię Polskiej Akcji Humanitarnej „Świat bez głodu”. W naszej szkole odbył się  kiermasz ciast, podczas którego zebraliśmy 551 złotych. Dochód ze sprzedaży wypieków został przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej na projekty żywnościowe.

W piątek miał miejsce apel podsumowujący Tydzień Edukacji Globalnej, podczas którego Paulina, Zuzia i Jakub przedstawili prezentację na temat praw człowieka i dziecka, dokumentów, w których są one zapisane oraz międzynarodowych organizacji chroniących te prawa.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tegorocznym Tygodniu Edukacji Globalnej. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki globalnej oraz zapraszamy do włączenia się w przyszłoroczne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Beata Gawryluk

Barbara Joka

Ewa Zalewska