KomunikatyZdrowie

Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy uprzejmie informuje, że planuje wybrakować dokumentację medyczną indywidualną wewnętrzną  pacjentów (historię chorób) przechowywaną w swoich zbiorach, której okresy przechowywania już upłynęły. Brakowana będzie dokumentacja historii chorób pacjentów leczących się w roku 1990, oraz przełom roku 1990/1991 w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Informuje również że osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 01  września  2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, do Działu Techniczno Gospodarczego  (pokój nr 10), telefon: (85)  719 10 91 w. 272. Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Techniczno Gospodarczym  (pokój nr 10) oraz do pobrania: Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia), bez możliwości odtworzenia danych.  

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849)  

na podst. ogł. SPPZOZ red