Zapisy wystawców na 23. Dzień Ogórka

Zgłaszanie stoisk handlowych na wydarzenie będzie możliwe

od 18 sierpnia 2022 r.


W niedzielę 4 września w Kruszewie odbędzie się 23. Ogólnopolski Dzień Ogórka. Jak sama nazwa wskazuje tematyka święta obraca się wokół ogórka. Okolice Kruszewa słyną z upraw tego warzywa oraz starych, tajnych przepisów jego przetwórstwa. Podczas festynu można spróbować nowych smaków ogórka, dowiedzieć się co nieco na temat jego rodzajów i uprawy, a przy tym dobrze się bawić. Festynowi towarzyszą stoiska z wyrobami ludowymi i produktami regionalnymi.  Uczestnicy mogą zakupić swojskie wędliny, chleb, ser, kapustę i oczywiście ogórki pod każdą postacią. Zapraszamy serdecznie wszystkich wystawców do wystawienia się ze swoim asortymentem.

Swoje stoiska mogą zgłaszać sprzedawcy, twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni, kupcy, posiadający w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem, przedstawiciele restauratorów mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórcy przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych, a także instytucje edukacyjne. Wystawcy, zainteresowani udziałem w wydarzeniu w celu uzyskania informacji mogą kontaktować się z biurem pod numerem telefonu 725 357 788. Zgłoszenia przyjmujemy od 18 sierpnia (czw) do 31 sierpnia (śr), bądź do wyczerpania miejsc, w godzinach 9:00-15:00 (z wyłączeniem sobót i niedziel).

W ramach kiermaszu stoiska otrzymają swoją kategorię: HANDLOWE, RĘKODZIELNICZE, GASTRONOMICZNE, PROMOCYJNE (o charakterze edukacyjnym). 

Opłaty za stoisko:

  • za stoisko handlowe o wym. 3×3 m wynosi 200 zł brutto; w przypadku większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty – tj. opłata za każde kolejne stoisko handlowe (3×3 m) wynosi kolejne 200 zł brutto. Wystawcy z produktem lokalnym z miejscowości: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Rogowo są zwolnieni z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 200 zł brutto za kolejne stoisko
  • za stoisko gastronomiczne, gdzie serwowane są posiłki, o wym. 3×4 m wynosi 300zł brutto, opłata za każde kolejne stoisko gastronomiczne o wym. 3×4 m wynosi kolejne 300 zł brutto,
  • za stoisko rękodzielnicze o wym. 3×3 m wynosi 150 zł brutto; rękodzielnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację członkowską oraz wystawcy z miejscowości: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Rogowo podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 150 zł brutto za kolejne stoisko. Do kategorii RĘKODZIELNICZEJ mogą się zgłaszać wystawcy, których własnoręcznie wykonany asortyment stanowi co najmniej 50 % całości. Organizator będzie weryfikował asortyment w podczas imprezy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej jak za stoisko handlowe. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei handlowej (za odpowiednią opłatą) w przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym,
  • za stoisko promocyjne (o charakterze edukacyjnym po uprzedniej weryfikacji promowanych treści) Organizator nie pobiera opłat ani za stoisko ani za dostęp do prądu od: fundacji, organizacji pozarządowych czy instytucji państwowych; firmy prywatne zobowiązane są uiścić opłatę o równowartości stoiska w kategorii HANDLOWEJ. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stoisk w strefie promocyjnej.

Ostateczną decyzję o wystawieniu stoiska podejmuje organizator.

Opłaty za podłączenie do prądu:

  • za dostęp do prądu opłata wynosi 100 zł brutto * – Organizator nie zapewnia przedłużaczy

Z opłaty za prąd zwolnieni są mieszkańcy z miejscowości: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Rogowo.

Opłaty za stoisko, zsumowane z opłatą za dostęp do prądu muszą być uiszczone do 31 sierpnia (decyduje dostarczone potwierdzenie wpłaty z datą mailem lub osobiście), przelewem na konto Organizatora: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz), tytułem „Stoisko Dzień Ogórka 2022, nazwa firmy/osoby wystawiającej się na wydarzeniu”. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przybycia na imprezę. Nie ma możliwości uiszczenia opłaty na miejscu w dniu imprezy.

Obowiązkiem wystawcy jest zapoznanie się szczegółowo z regulaminem, oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)  i podpisanie jej łącznie z regulaminem (załącznik nr 2) oraz dostarczenie jej Organizatorowi (M-GCKiS w Choroszczy) osobiście, bądź drogą e-mailową: kultura@choroszcz.pl do dnia 1 września włącznie.

Regulamin zawiera wszelkie szczegóły dotyczące współpracy Wystawców z Organizatorami. Czytając regulamin prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące siły wyższej i decyzji administracyjnych oraz sanitarnych.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www Organizatora: www.kultura.choroszcz.pl.