KomunikatyKultura

Biblioteka M-GCKiS z dotacją na zakup książek!

Biblioteka Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy po raz kolejny otrzymała dofinansowanie  na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, Priorytet 1. Kierunek Interwencji 1.1. W tym roku kwota przyznana w ramach dofinansowanie wynosi 4500 złotych.

W 2023 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono 34 mln złotych. Za Priorytet 1 – poprawę oferty bibliotek publicznych odpowiada Biblioteka Narodowa.

Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników, którzy – za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków – będą mogli skorzystać z niej o każdej porze.

Książki zakupione zostaną zarówno do siedziby głównej biblioteki w Choroszczy, jak również do filii bibliotecznej w Klepaczach. Opatrzone zostaną pieczęcią: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.