KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Zgłoś swój pomysł na budżet obywatelski

Mieszkańcy Choroszczy mają możliwość zgłoszenia swoich pomysłów do realizacji w postaci inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok. Do dyspozycji jest kwota od 25 do 100 tys. zł na jeden projekt i w 2024 roku Choroszcz może wzbogacić się o kolejne inwestycje o łącznej wartości 200 tys. zł. Zgłaszanie projektów trwa od 1 sierpnia do 8 września 2023 roku.


Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Jaka kwota jest do dyspozycji i na jakie projekty?

– ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące zadań własnych gminy;

– całościowa kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok, przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego, wynosi łącznie 200 000 zł; przy czym wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może być większa od 100 000 zł i mniejsza od 25 000 zł.

W jaki sposób należy zgłaszać projekty?

– projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby na stałe zamieszkałe w mieście Choroszcz;

– każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Choroszczy; każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów zgłoszonych do realizacji;

– projekty inwestycyjne należy zgłaszać w terminie od 1 sierpnia do 8 września 2023 r.;

– projekty należy zgłaszać przy użyciu Formularza zgłoszenia projektu, który dostępny jest TUTAJ, jak również jako osobny plik dołączony poniżej artykułu, oraz – w tradycyjnej: papierowej postaci – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2;

– zgłoszenie projektu inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszenia projektu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e- mail: urzad@choroszcz.pl.

Dalsza procedura:

* od 1 sierpnia do 8 września 2023 r. – zgłaszanie projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok;

do 13 września 2023 r. – przeprowadzenie analizy formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów;

do 25 września 2023 r. – ogłoszenie listy projektów podlegających dalszym konsultacjom z mieszkańcami miasta Choroszcz; oraz niespełniających kryteriów formalnych i merytorycznych Budżetu Obywatelskiego;

od 2 do 13 października 2023 r. – konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok;

do 27 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Zachęcamy mieszkańców Choroszczy podjęcia działania na rzecz lokalnej społeczności! Więcej informacji oraz wszelkie formalności znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego: https://choroszcz.pl/pl/aktualnoci/obywatelskie-inwestycje-w-choroszczy-zglos-do-budzetu-obywatelskiego-na-2024-rok.html