Miasto i Gmina

Inauguracja IX kadencji Rady Miejskiej

We wtorek 7 maja, o godzinie 12:00, rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej IX kadencji. Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej było symbolicznym rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu gminy.

Podczas uroczystości nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W skład nowej Rady Miejskiej wchodzą (numer obok imienia i nazwiska oznacza numer okręgu wyborczego):

 1. Jacek Dąbrowski
 2. Piotr Krajewski
 3. Adam Kamieński
 4. Marcin Popławski
 5. Robert Zieliński
 6. Dariusz Kopczewski
 7. Anna Wiszniewska
 8. Urszula Jaźwińska
 9. Adrian Pilis
 10. Beata Marlena Jeżerys
 11. Łukasz Borysewicz
 12. Piotr Paweł Dojlida
 13. Anna Oksztulska
 14. Wojciech Jan Cymbalisty
 15. Dariusz Śliwonik

Podczas ceremonii odbyło się także zaprzysiężenie Roberta Wardzińskiego, który objął Urząd Burmistrza Miasta Choroszcz na trzecią kadencję.

Kolejnymi punktem dzisiejszej sesji były wybory przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Wojciech Jan Cymbalisty. W dalszej kolejności obrad desygnowani zostali kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choroszczy, spośród których wybrani na tą funkcję zostali: Beata Marlena Jeżerys oraz Robert Zieliński.

Procedowano także wybór kandydatów na przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Choroszczy:

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Piotr Krajewski (przewodniczący)
 2. Dariusz Śliwonik (wiceprzewodniczący)
 3. Dariusz Kopczewski (członek)
 4. Adam Kamieński (członek)
 5. Beata Marlena Jeżerys (członek)

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji stanowią:

 1. Adam Kamieński (przewodniczący)
 2. Jacek Dąbrowski (wiceprzewodniczący)
 3. Dariusz Kopczewski

Do Komisji Finansów i Infrastruktury zostali powołani:

 1. Piotr Paweł Dojlida (przewodniczący)
 2. Urszula Jaźwińska (wiceprzewodnicząca)
 3. Anna Wiszniewska
 4. Beata Marlena Jeżerys
 5. Robert Zieliński
 6. Anna Oksztulska
 7. Adrian Pilis
 8. Łukasz Borysewicz

Ostatnią ukonstytuowaną komisją była Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. W Jej skład weszli:

 1. Anna Wiszniewska (przewodnicząca)
 2. Marcin Popławski (wiceprzewodniczący)
 3. Adam Kamieński
 4. Jacek Dąbrowski
 5. Piotr Krajewski
 6. Dariusz Śliwonik
 7. Adrian Pilis
 8. Łukasz Borysewicz.

Pierwszą sesję nowej Rady Miejskiej zakończyło wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.