Wydarzenia

Pomoc żywnościowa w Choroszczy

Gmina Choroszcz informuje, że rozpoczął się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-12.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06.-12.2024. 

Kto może skorzystać?

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami: 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy osobiście
lub pod
nr. tel. 85 713 22 23.

za: www.choroszcz.pl

link do artykułu: https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/pomoc-zywnosciowa-ponownie-w-choroszczy.html