Miasto i Gmina

XII Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2015 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad Sesji.

Zapraszamy !!!

UM