Miasto i Gmina

Grudniowy opłatek

Grudzień to niewątpliwie miesiąc jasełek, wigilii i spotkań opłatkowych. Tymczasem radni Rady Miejskiej w Choroszczy, wraz z księżmi oraz przedstawicielami choroskich instytucji podzielili się opłatkiem tradycyjnie już – tuż po Świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przez Nowym Rokiem. 29 grudnia, tuż po ostatniej w tym roku – XII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, radni wraz z sołtysami choroskich miejscowości, a także przedstawicielami lokalnych instytucji: szkół, przedszkoli, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sportu oraz innych instytucji, przełamali się opłatkiem. Było to spotkanie uroczyste i pełne życzliwości.

Fragment Pisma Świętego przeczytał Radny Piotr Waczyński, a o duchowym wymiarze świątecznego czasu i nowego roku mówili księża: ks. Bogusław Samsel – proboszcz parafii w Złotorii oraz ks. Andrzej Bołbot – proboszcz parafii Opieki Matki Bożej w Choroszczy. Kiedy zaintonowane zostały frazy kolędy „Wśród nocnej ciszy…”, pośród gości rozdzielone zostały opłatki, by za chwilę, dzieląc się nimi, móc złożyć sobie serdeczne życzenia. I choć za wszystkimi zgromadzonymi właśnie mija rok wytężonej, często niełatwej pracy, rok zmian, cieszy to, że w końcówce grudnia – niejako na podsumowanie, udało się spotkać i w przyjemniej, sympatycznej i serdecznej atmosferze, złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszej – co najmniej tak dobrej – współpracy.

UM